Polskie Stowarzyszenie Aktuariuszy

Polskie Stowarzyszenie Aktuariuszy - Herb Stowarzyszenia English version

Szkoła Nauk Aktuarialnych PSA i SGH - rejestracja

10 maja 2019 roku

Szanowni Państwo,

Informujemy, że została otwarta strona rejestracji zgłoszeń na Szkołę Nauk Aktuarialnych PSA i SGH: https://szkola.actuary.org.pl

Szkoła planowana jest w dniach:

 • 10-11 czerwca 2019: Dependence in Insurance: Beyond Correlation and the Bivariate Normal Distribution, Prof. Dr Matthias Scherer.
 • 12-14 czerwca 2019: Programowanie w pakiecie R, Piotr Ćwiakowski.
 • 17 czerwca 2019: “Co nowego w ubezpieczeniach życiowych w Europie?”, dr Aleksander Rejman, Tomasz Konieczny

Szczegółowy program Szkoły i inormacje o opłatach znajdują się na stronie rejestracyjnej.

Zwracamy uwagę, że termin rejestracji zgłoszeń jest ograniczony do 1 czerwca 2019.

Udział w zajęciach Szkoły spełnia kryteria wymogów CPD Polskiego Stowarzyszenia Aktuariuszy.

Z poważaniem,

Zarząd PSA

Podział zakresów odpowiedzialności Członków Zarządu PSA

25 kwietnia 2019 roku

W dniu 25 kwietnia 2019 odbyło się pierwsze spotkanie Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Aktuariuszy wybranego 16 kwietnia 2019.

Zarząd wyłonił osoby piastujące funkcje statutowe oraz podzielił się zakresami odpowiedzialności.

W skład Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Aktuariuszy wchodzą:

 • Marcin Krzykowski – Prezes Zarządu
 • Łukasz Delong – Sekretarz
 • Renata Onisk – Skarbnik
 • Wiktor Bandkowski
 • Witold Czechowski
 • Witold Florczak
 • Arkadiusz Januszewski
 • Jacek Skwierczyński
 • Marcin Zwara

Podział odpowiedzialności członków Zarządu:

 • Komunikacja krajowa – Wiktor Bandkowski, Witold Florczak
 • Komunikacja zagraniczna – Łukasz Delong, Marcin Zwara
 • Strona internetowa i kontakty z członkami – Arkadiusz Januszewski, Marcin Krzykowski
 • Sprawy członkowskie i finansowe – Witold Czechowski, Renata Onisk
 • Edukacja i doskonalenie zawodowe – Witold Czechowski, Łukasz Delong
 • Strategia – Marcin Krzykowski

Dziękujemy Członkom za okazane nam zaufanie.

Zarząd PSA

Szkoła Nauk Aktuarialnych PSA i SGH - program

25 kwietnia 2019 roku

Szanowni Państwo,

Zarząd PSA pragnie poinformować o terminach i tematach Szkoły Nauk Aktuarialnych organizowanej wspólnie przez Polskie Stowarzyszenia Aktuariuszy i Szkołę Główną Handlową.

Szkoła planowana jest w dniach:

 • 10-11 czerwca 2019: Dependence in Insurance: Beyond Correlation and the Bivariate Normal Distribution, Prof. Dr Matthias Scherer.
 • 12-14 czerwca 2019: Programowanie w pakiecie R, Piotr Ćwiakowski.
 • 17 czerwca 2019: “Co nowego w ubezpieczeniach życiowych w Europie?”, dr Aleksander Rejman, Tomasz Konieczny

Program Szkoły znajduje się w załączniku do niniejszej wiadomości (po kliknięciu w tytuł).

Informacje na temat sposobu rejestracji wyślemy do Państwa na początku maja.

Z poważaniem,

Zarząd PSA

Życzenia Świąteczne

21 kwietnia 2019 roku

Wszystkim członkom i sympatykom Stowarzyszenia Pogodnych Świąt życzy Zarząd PSA

Informacja o Walnym Zebraniu Polskiego Stowarzyszenia Aktuariuszy w dniu 16.04.2019

17 kwietnia 2019 roku

Szanowni Państwo,

W dniu 16 kwietnia 2019 r. Walne Zebranie Polskiego Stowarzyszenia Aktuariuszy:

1. Zatwierdziło:

 • sprawozdanie Zarządu z działalności za 2018 rok,
 • sprawozdanie finansowe PSA za 2018 rok;

2. Udzieliło absolutorium ustępującemu Zarządowi;

3. Wybrało:

 • Zarząd w składzie: Wiktor Bandkowski, Witold Czechowski, Łukasz Delong, Witold Florczak, Arkadiusz Januszewski, Marcin Krzykowski, Renata Onisk, Jacek Skwierczyński, Marcin Zwara,
 • Komisję Rewizyjną w składzie: Krzysztof Bukowski, Charles Levi, Sławomir Sadowski, Jarosław Zembowicz,
 • Komisję Dyscyplinarną w składzie: Wojciech Antoniak, Witold Czechowski, Łukasz Delong, Jacek Skwierczyński, Krzysztof Woźniakowski.

Jednocześnie nowo powołany Zarząd serdecznie dziękuje ustępującym Członkom Zarządu za zaangażowanie i pracę, którą wnieśli w poprzedniej kadencji.

Z poważaniem,

Zarząd PSA

Logowanie dla członków PSA

O Stowarzyszeniu

Znajdą tu Państwo informacje dotyczące historii Polskiego Stowarzyszenia Aktuariuszy..

poznaj historię Stowarzyszenia

Czym zajmują się aktuariusze?

aktuariusz [łac. actuarius], specjalista zatrudniany głównie przez firmy ubezpieczeniowe; stosując metody rachunku prawdopodobieństwa i statystyki, oblicza ryzyko wypadków losowych i wysokość związanych z tym składek ubezpieczeniowych, ustala wysokość tzw. rezerw finansowych, konstruuje tzw. tablice wymieralności i inne.

źródło: encyklopedia PWN

więcej informacji o aktuariacie

© 2006 - 2019 Polskie Stowarzyszenie Aktuariuszy. Wszelkie prawa zastrzeżone

Stworzone przez: Net Resolve - Projektowanie aplikacji internetowych i tworzenie stron WWW