Polskie Stowarzyszenie Aktuariuszy

Polskie Stowarzyszenie Aktuariuszy - Herb Stowarzyszenia English version

List przewodni i raport roczny ASTIN

09 lipca 2018 roku

Szanowni Państwo,

W załączeniu umieszczamy list przewodni (dostępny w załączeniu do tej wiadomości, po kliknięciu w jej tytuł) oraz raport roczny, które opisują historię i osiągnięcia tego Komitetu.

Zachęcamy także do zapoznania się z materiałami promocyjnymi wydanymi przez Komitet ASTIN, który jest międzynarodową organizacją zajmującą się ubezpieczeniami majątkowymi. ASTIN organizuje konferencje i szkolenia, wydaje czasopismo naukowe oraz prowadzi grupy robocze.

Zarząd PSA

Oferta pracy Saltus Ubezpieczenia

02 lipca 2018 roku

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w zamkniętej części serwisu PSA zostało umieszczone ogłoszenie z ofertą pracy firmy Saltus Ubezpieczenia na stanowisko Specjalisty ds. Analiz Aktuarialnych oraz Specjalisty ds. Modelowania i Analiz.

Zachęcamy do zapoznania się z jego treścią dostępną po zalogowaniu do konta w zakładce “Praca”.

Zarząd PSA

Zaproszenie Ministerstwa Finansów do udziału w pracach dot. regulacji rynku obligacji korporacyjnych

20 czerwca 2018 roku

Szanowni Państwo,

Zarząd PSA otrzymał poniższe zaproszenie zaproszenie z Ministerstwa Finansów dotyczące regulacji rynku obligacji korporacyjnych.

W związku z zaobserwowanymi niekorzystnymi dla inwestorów nieprofesjonalnych zjawiskami na rynku obligacji korporacyjnych, Ministerstwo Finansów zamierza powołać przy Radzie Rozwoju Rynku Finansowego zespół roboczy do spraw przeglądu regulacji rynku obligacji korporacyjnych. Mając to na uwadze zwracam się z uprzejmą prośbą o przesłanie zgłoszenia zainteresowania udziałem w pracach zespołu wraz ze wskazaniem nazwisk i danych kontaktowych ekspertów, którzy będą zaangażowani w przedmiotowe prace.

W związku z tym prosimy o zgłoszenia kandydatur do uczestnictwa w pracach Zespołu do dnia 21 czerwca 2018 do godziny 12.00 na adres jacek.skwierczynski@openlife.pl.

Z poważaniem,

Zarząd PSA

Letnia Szkoła Nauk Aktuarialnych 2018

15 czerwca 2018 roku

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować o kolejnej edycji Letniej Szkoły Nauk Aktuarialnych. Szkoła planowana jest w tygodniu 10-14 września.

Szczegółowe informacje i program wyślemy do Państwa na początku lipca.

Zarząd PSA

Walne Zebranie Członków PSA - 17 maja 2018

13 kwietnia 2018 roku

Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Aktuariuszy zwołuje na dzień 17 maja 2018 roku na godzinę 17:00 (I termin) lub na godzinę 17:30 (II termin) Walne Zebranie Polskiego Stowarzyszenia Aktuariuszy w Centrum Konferencyjnym przy ul. Ogrodowej 58 w Warszawie.

W przypadku gdyby nie mogli Państwo osobiście uczestniczyć w Walnym Zebraniu Członków PSA, uprzejmie prosimy o wypełnienie załączonego do niniejszej wiadomości wzoru upoważnienia (dostępny po kliknięciu w tytuł tej wiadomości) i o przekazanie osobie, która będzie uczestniczyć w Walnym.

Porządek obrad jest następujący:

1. Otwarcie Walnego Zebrania

2. Sporządzenie listy obecności i stwierdzenie ważności Zebrania do podejmowania uchwał

3. Wybór Przewodniczącego i Protokolanta (jawne)

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej

5. Przyjęcie porządku obrad

6. Sprawozdania Zarządu z działalności w roku 2017 oraz sprawozdanie finansowe Zarządu za rok 2017.

7. Opinia Komisji Rewizyjnej do sprawozdań Zarządu za 2017 rok

8. Przyjęcie sprawozdania finansowego za 2017 rok

9. Przyjęcie sprawozdania z działalności Zarządu za 2017 rok.

10. Zmiany w statucie PSA

11. Sprawy różne

12. Zamknięcie Walnego Zebrania

Z poważaniem,

Zarząd Stowarzyszenia

Logowanie dla członków PSA

© 2006 - 2019 Polskie Stowarzyszenie Aktuariuszy. Wszelkie prawa zastrzeżone

Stworzone przez: Net Resolve - Projektowanie aplikacji internetowych i tworzenie stron WWW