Polskie Stowarzyszenie Aktuariuszy

Polskie Stowarzyszenie Aktuariuszy - Herb Stowarzyszenia English version

Składki PSA

21 stycznia 2008 roku

Szanowni Państwo,

Uprzejmie przypominamy (zgodnie z postanowieniami ostatniego Walnego Zgromadzenia) o zapłaceniu składek członkowskich za 2008 do 31 stycznia 2008 roku.

Pozdrawiamy Serdecznie,

Zarząd PSA

Biblioteka WNE UW - SPROSTOWANIE

17 stycznia 2008 roku

Szanowni Państwo,

W poprzedniej informacji o działalności biblioteki wkradł sie błąd. Otóż uaktualnienie listy osób korzystających z biblioteki nastąpi do 29 lutego, a nie jak było podane 8 lutego. Załączam całe pismo jeszcze raz.

Pozdrawiam Serdecznie,

Piotr Szlenk

Szanowni Państwo,

Chciałbym Państwa poinformować, że zgodnie z obietnicami składanymi wcześniej PSA podpisało umowę z Wydziałem Nauk Ekonomicznych UW o korzystaniu z zasobów biblioteki przez członków PSA. Umowa ta jest w mocy już od jakiegoś czasu. Na jej mocy członkowie PSA mogą korzystać z biblioteki tak jak inni jej użytkownicy (pracownicy studenci itp.). Oczywiście osoby korzystające z biblioteki są odpowiedzialne za wypożyczone pozycje, jednakże PSA gwarantuje bibliotece pokrycie ewentualnych strat wynikłych z zaniedbań członków PSA.

Z biblioteki mogą korzystać członkowie PSA, którzy mają opłacone bieżące składki członkowskie. Lista członków PSA uprawnionych do korzystania z biblioteki znajduje się w bibliotece. Lista członków uprawnionych do korzystania z biblioteki zostanie uaktualniona do 29 lutego 2008, po upłynięciu terminu płatności składek za 2008 rok (31 stycznia 2008).

Jednocześnie pragnę poinformować, że biblioteka jest w stanie kupować pozycje aktuarialne. Jako jej użytkownicy, oraz członkowie stowarzyszenia współorganizującego Letnią Szkołę Nauk aktuarialnych możemy mieć wpływ na zakup nowych pozycji. Dotyczy to w szczególności pozycji, które biblioteka kupuje w więcej niż jednym egzemplarzu. Te pozycje można pożyczać “do domu” zgodnie ze statutem biblioteki. Państwa ewentualne propozycje takich zakupów proszę przesyłać na mój adres (piotr.szlenk@allianz.pl).

Chciałbym w tym miejscu przeprosić Państwa za spore opóźnienie w realizacji tego zadania.

Pozdrawiam Serdecznie,

Piotr Szlenk

Biblioteka WNE UW

17 stycznia 2008 roku

Szanowni Państwo,

Chciałbym Państwa poinformować, że zgodnie z obietnicami składanymi wcześniej PSA podpisało umowę z Wydziałem Nauk Ekonomicznych UW o korzystaniu z zasobów biblioteki przez członków PSA. Umowa ta jest w mocy już od jakiegoś czasu. Na jej mocy członkowie PSA mogą korzystać z biblioteki tak jak inni jej użytkownicy (pracownicy studenci itp..). Oczywiście osoby korzystające z biblioteki są odpowiedzialne za wypożyczone pozycje, jednakże PSA gwarantuje bibliotece pokrycie ewentualnych strat wynikłych z zaniedbań członków PSA.

Z biblioteki mogą korzystać członkowie PSA, którzy mają opłacone bieżące składki członkowskie. Lista członków PSA uprawnionych do korzystania z biblioteki znajduje się w bibliotece. Lista członków uprawnionych do korzystania z biblioteki zostanie uaktualniona do 8 lutego 2007, po upłynięciu terminu płatności składek za 2008 rok (31 stycznia 2008).

Jednocześnie pragnę poinformować, że biblioteka jest w stanie kupować pozycje aktuarialne. Jako jej użytkownicy, oraz członkowie stowarzyszenia współorganizującego Letnią Szkołę Nauk aktuarialnych możemy mieć wpływ na zakup nowych pozycji. Dotyczy to w szczególności pozycji, które biblioteka kupuje w więcej niż jednym egzemplarzu. Te pozycje można pożyczać “do domu” zgodnie ze statutem biblioteki. Państwa ewentualne propozycje takich zakupów proszę przesyłać na mój adres (piotr.szlenk@allianz.pl).

Chciałbym w tym miejscu przeprosić Państwa za spore opóźnienie w realizacji tego zadania.

Pozdrawiam Serdecznie,

Piotr Szlenk

Spotkanie członków PSA

16 stycznia 2008 roku

Szanowni Państwo,

W imieniu Zarządu PSA chciałbym Państwa serdecznie zaprosić na spotkanie członków PSA poświęcone przyszłym zmianom w statucie, jakie zamierzamy wprowadzić na najbliższym Walnym zebraniu (prawdopodobnie w marcu tego roku). Spotkanie to odbędzie się w środę, 30 stycznia 2007 w Sali B (nowa część budynku) Wydziału Nauk Ekonomicznych UW przy ulicy Długiej 44/50 w Warszawie, o godzinie 17:15.

Spotkanie będzie miało charakter roboczej dyskusji. Nie planujemy żadnej przerwy ani poczęstunku. Chcielibyśmy zaprezentować Państwu proponowane przez nas zmiany dotyczące członkowstwa w PSA. Zmiany te wynikają z konieczności dostosowania statutu PSA do standardów IAA (International Actuarial Association), dotyczą one głównie wymogów edukacyjnych. Po prezentacji proponowanych rozwiązań proponujemy dyskusję podczas której chcielibyśmy zapoznać się z Państwa opiniami. W ten sposób na wyżej wymienionym Walnym Zebraniu:

1. Nie będą Państwo bardzo zaskoczeni.

2. Prawdopodobnie oszczędzimy sporo czasu na dyskusji proponowanych rozwiązań.

Serdecznie Państwa zachęcam do udziału. Przed spotkaniem prześlemy Państwu krótką notatkę z opisem proponowanych rozwiązań.

Pozdrawiam Serdecznie,

Piotr Szlenk

Risk Management for Actuaries seminar - Ljubljana

08 stycznia 2008 roku

YOU ARE INVITED

...to join us for seminar Risk Management for Actuaries which will be held at Hotel Domino, Dunajska c. 154, Ljubljana, Slovenia on 22nd January 2008.

Registration fee is 250 EUR; it includes lunch and refreshment breaks. Registration fee should be paid to the association account with the note »registration fee – seminar Risk management«, account number: 02038-0055144937.

With participation on this seminar you will earn 8 continuing professional development credit hours.

Please confirm your participation by sending an e-mail to the associations email address: info@aktuarji.com no later than 12. 1. 2008.

For more information see the attachment

Logowanie dla członków PSA

© 2006 - 2019 Polskie Stowarzyszenie Aktuariuszy. Wszelkie prawa zastrzeżone

Stworzone przez: Net Resolve - Projektowanie aplikacji internetowych i tworzenie stron WWW