Polskie Stowarzyszenie Aktuariuszy

Polskie Stowarzyszenie Aktuariuszy - Herb Stowarzyszenia English version

2008 Summer School, Lyon, France

08 kwietnia 2008 roku

The 2008 Summer School will be held in Lyon, France, from 21-23 July. The topic will be Solvency II and ERM. Full details, including programme and registration form, are available at http://www.gcactuaries.org/ under Forthcoming events.

Konferencja "Zagadnienia Aktuarialne - Teoria i Praktyka"

04 kwietnia 2008 roku

Szanowni Państwo,

Ponawiam zaproszenie na Ogólnopolską Konferencję Naukową “Zagadnienia Aktuarialne – Teoria i Praktyka”, która odbędzie się w Warszawie w terminie 9-11 czerwca.

Więcej informacji na temat konferencji mogą Państwo uzyskać na stronie TUTAJ oraz pod adresem mailowym TUTAJ.

Tymczasem otrzymaliśmy już szereg zgłoszeń referatów – w większości przypadków uzupełnionych abstraktami. Nie będziemy ukrywać, że chętnie przyjęlibyśmy jeszcze więcej zgłoszeń.

Zgłoszone do tej pory referaty dotyczą różnorodnej tematyki, w tym po kilka zgłoszeń dotyczy:

  • Teorii ruiny i zagadnień pokrewnych
  • Zagadnień modelowania ryzyka w skali towarzystwa ubezpieczeniowego w kontekście projektu Solvency II
  • Strategii inwestycyjnych
  • Zagadnień kalkulacji składki (w jednorodnych i niejednorodnych populacjach ryzyk)

Pojedyncze zgłoszenia dotyczą także innych tematów, takich np. jak zastosowanie niejednorodnych wielostanowych procesów Markowa do ubezpieczeń na życie z wyodrębnionym stanem niezdolności do pracy. Niektóre referaty, zaliczone powyżej do grup według przedmiotu modelowania, poświęcone są także interesującym technikom modelowania, takim np. jak modelowanie zależności zmiennych losowych itd.

Z wyrazami szacunku,

Wojciech Otto Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

Tomasz Mostowski Sekretarz Konferencji.

Statut

27 marca 2008 roku

Szanowni Państwo,

Przesyłam treść statutu, który zostanie zaproponowany na najbliższym Walnym Zebraniu Stowarzyszenia. Tekst Statutu został całkowicie przeredagowany przez prawnika, aby był precyzyjniejszy i nie budził wątpliwości Krajowego Rejestru Sądowego. Ponadto Załączam projekt uchwały wprowadzającej Statut, w którym znajdują się przepisy przejściowe. Dla osób, kóre wolą streszczenie przesyłam dokument podsumowujący zmiany (załączniki dostępne po zalogowaniu się na stronie PSA).

W razie pytań lub wątpliwości pozostaję do Państwa dyspozycji.

Pozdrawiam bardzo serdecznie,

Andrzej Kwasowiec

Walne Zebranie Polskiego Stowarzyszenia Aktuariuszy

10 marca 2008 roku

Szanowni Państwo,

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami chciałbym Państwa zaprosić na kolejne Walne Zebraniu Polskiego Stowarzyszenia Aktuariuszy. Spotkanie odbędzie się 31 marca 2008, w Sali B na Wydziale Nauk Ekonomicznych UW (ul. Długa 44/50). Szczegółowy program zebrania załączam poniżej:

Chciałbym też zwrócić Państwa uwagę na kilka aspektów:

1. Punkt 9 porządku obrad zakłada zmiany w statucie PSA. W związku z tym niezbędne jest odpowiednie quorum zgodne ze statutem:

7. Walne Zebranie jest władne do podejmowania uchwał, zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 1/2 ogółu Członków Rzeczywistych i Stowarzyszonych w pierwszym terminie, i co najmniej 1/4 ogółu Członków Rzeczywistych i Stowarzyszonych – w drugim terminie.

Chciałbym zaapelować do Państwa o liczne przybycie. Tych z Państwa, którzy nie będą jednak mogli wziąć udziału z zebraniu chciałbym prosić o wystawienie na piśmie pełnomocnictw do reprezentowania (w szczególności dotyczy to głosowań) ich przez osoby biorące udział w zebraniu. Projekt nowego statutu zostanie rozesłany do 27 marca 2008.

2. Punkt 8 porządku obrad podyktowany jest faktem zmiany okresu rozliczeniowego rozliczanego przez Walne Zebranie. Chodzi o to, aby kadencja Zarządu trwała 2 lata (obecny Zarząd PSA wybrany był w grudniu 2006). Jednocześnie Zarząd PSA zobowiązuje się do zorganizowania nowych wyborów Zarządu na Walnym Zebraniu członków stowarzyszenia w marcu 2009 (zebranie to podsumuje 2008 rok).

W razie pytań lub wątpliwości pozostaję do Państwa dyspozycji.

Pozdrawiam Państwa Bardzo Serdecznie,

Piotr Szlenk

EAA-Seminar - Solvency II: Regulations and Calculations

03 marca 2008 roku

W dniach 12-13 czerwca 2008 w Pradze (Czechy) odbędzie się seminarium: Solvency II: Regulations and Calculations.

Szczegóły seminarium znajdą Państwo w załączniku po zalogowaniu się na stronę PSA.

Logowanie dla członków PSA

© 2006 - 2019 Polskie Stowarzyszenie Aktuariuszy. Wszelkie prawa zastrzeżone

Stworzone przez: Net Resolve - Projektowanie aplikacji internetowych i tworzenie stron WWW