Polskie Stowarzyszenie Aktuariuszy

Polskie Stowarzyszenie Aktuariuszy - Herb Stowarzyszenia English version

Konferencja Aktuarialna w Warszawie

17 lutego 2008 roku

W dniach 9 -11 czerwca 2008 w Warszawie odbędzie się Ogólnopolska Konferencja Naukowa Zagadnienia Aktuarialne – Teoria i Praktyka. Jest to czwarta z kolei impreza z cyklu konferencji poświęconych tematyce aktuarialnej. Poprzednie trzy odbyły się we Wrocławiu (2005), Łodzi (2006) i ponownie we Wrocławiu (2007). Stworzyły one okazję do spotkania środowisk akademickich aktywnych na tym polu z praktykami naszej profesji, jednak liczebnie przeważali akademicy. Lokalizacja tegorocznej konferencji w Warszawie, w budynku Wydziału Nauk Ekonomicznych UW, wiąże się z nadziejami Komitetu Programowego na większy udział praktyków, przy udziale akademików nie mniejszym, niż w latach poprzednich. Gorąco zapraszamy do udziału i do zgłaszania referatów przez członków PSA oraz innych sympatyków naszej profesji, którzy tę stronę odwiedzają. Więcej informacji na temat rejestracji, płatności, szczegółowej tematyki konferencji oraz jej przebiegu znajduje się pod adresem: tutaj)

W imieniu Komitetu Organizacyjnego oraz Komitetu Programowego

Wojciech Otto

Zmiany w statucie PSA

30 stycznia 2008 roku

Zmiany dotyczące członkostwa:

Członkiem stowarzyszonym będzie mogła zostać osoba, która nabyła uprawnienia do licencji aktuariusza w sensie prawa polskiego. Członkiem stowarzyszonym zostaną również osoby mające niepełne członkostwo w Stowarzyszeniach, które podpisały Mutual Recognition Agreement.

Członkiem rzeczywistym będzie mogła zostać osoba, która ma uprawnienia aktuariusza w sensie prawa polskiego oraz spełnia wymogi IAA i GC, oznacza to, że musi wykazać się znajomością:

  • Mikroekonomii
  • Makroekonomii
  • Rachunkowości
  • Modelowania
  • ALM
  • Profesjonalizmu.

3 pierwsze przedmioty kandydat na członka powinien zaliczyć na uczelni. Jeśli nie miał tych przedmiotów na studiach to musi je zaliczyć obecnie. Aby uznać znajomość modelowania kandydat musi wykazać, że potrafi zastosować pewien model w praktyce, wraz ze sprawdzeniem poprawności i udokumentowaniem modelu. ALM jest zbiorem wymagań, które są wymagane przez IAA, a nie są objęte prze polskie egzaminy aktuarialne. Kurs z egzaminem będzie organizowany przez PSA raz w roku. Profesjonalizm to będzie jednodniowe (lub dwudniowe) seminarium, na którym kandydaci będą na wybranym przypadku rozwiązywać etyczny problem z zakresu pracy aktuariusza (na wzór seminarium w UK). Seminarium będzie organizowane raz w roku. Członkostwo rzeczywiste uzyskają również pełni członkowie (fellow) stowarzyszeń, które podpisały Mutual Recognition Agrement pod warunkiem, że spełniają oni wymogi tego dokumentu. Dotychczasowi członkowie Rzeczywiści będą mieli nadal to członkostwo. Ponadto osoby, które mają członkostwo stowarzyszone, a są licencjonowanymi aktuariuszami w sensie prawa polskiego też automatycznie zostaną Członkami Rzeczywistymi. Do zastanowienia, czy nie wystarczy wymóg zdania wszystkich egzaminów, gdyż proces weryfikacji doświadczenia zawodowego w KNF jest dość długi.

Pozostałe zmiany w statucie:

Proponujemy likwidację Rady Programowej. Ona nigdy się nie zbierała i ciężko byłoby ją zebrać. W zamian proponujemy powołanie Komisji Akredytacyjnej wybieranej przez Zarząd. Będzie ona weryfikować, czy nowi członkowie spełniają wymogi edukacyjne. Jest ona potrzebna, bo część egzaminów zostanie scedowana na uczelnie wyższe.

Składki PSA

21 stycznia 2008 roku

Szanowni Państwo,

Uprzejmie przypominamy (zgodnie z postanowieniami ostatniego Walnego Zgromadzenia) o zapłaceniu składek członkowskich za 2008 do 31 stycznia 2008 roku.

Pozdrawiamy Serdecznie,

Zarząd PSA

Biblioteka WNE UW - SPROSTOWANIE

17 stycznia 2008 roku

Szanowni Państwo,

W poprzedniej informacji o działalności biblioteki wkradł sie błąd. Otóż uaktualnienie listy osób korzystających z biblioteki nastąpi do 29 lutego, a nie jak było podane 8 lutego. Załączam całe pismo jeszcze raz.

Pozdrawiam Serdecznie,

Piotr Szlenk

Szanowni Państwo,

Chciałbym Państwa poinformować, że zgodnie z obietnicami składanymi wcześniej PSA podpisało umowę z Wydziałem Nauk Ekonomicznych UW o korzystaniu z zasobów biblioteki przez członków PSA. Umowa ta jest w mocy już od jakiegoś czasu. Na jej mocy członkowie PSA mogą korzystać z biblioteki tak jak inni jej użytkownicy (pracownicy studenci itp.). Oczywiście osoby korzystające z biblioteki są odpowiedzialne za wypożyczone pozycje, jednakże PSA gwarantuje bibliotece pokrycie ewentualnych strat wynikłych z zaniedbań członków PSA.

Z biblioteki mogą korzystać członkowie PSA, którzy mają opłacone bieżące składki członkowskie. Lista członków PSA uprawnionych do korzystania z biblioteki znajduje się w bibliotece. Lista członków uprawnionych do korzystania z biblioteki zostanie uaktualniona do 29 lutego 2008, po upłynięciu terminu płatności składek za 2008 rok (31 stycznia 2008).

Jednocześnie pragnę poinformować, że biblioteka jest w stanie kupować pozycje aktuarialne. Jako jej użytkownicy, oraz członkowie stowarzyszenia współorganizującego Letnią Szkołę Nauk aktuarialnych możemy mieć wpływ na zakup nowych pozycji. Dotyczy to w szczególności pozycji, które biblioteka kupuje w więcej niż jednym egzemplarzu. Te pozycje można pożyczać “do domu” zgodnie ze statutem biblioteki. Państwa ewentualne propozycje takich zakupów proszę przesyłać na mój adres (piotr.szlenk@allianz.pl).

Chciałbym w tym miejscu przeprosić Państwa za spore opóźnienie w realizacji tego zadania.

Pozdrawiam Serdecznie,

Piotr Szlenk

Biblioteka WNE UW

17 stycznia 2008 roku

Szanowni Państwo,

Chciałbym Państwa poinformować, że zgodnie z obietnicami składanymi wcześniej PSA podpisało umowę z Wydziałem Nauk Ekonomicznych UW o korzystaniu z zasobów biblioteki przez członków PSA. Umowa ta jest w mocy już od jakiegoś czasu. Na jej mocy członkowie PSA mogą korzystać z biblioteki tak jak inni jej użytkownicy (pracownicy studenci itp..). Oczywiście osoby korzystające z biblioteki są odpowiedzialne za wypożyczone pozycje, jednakże PSA gwarantuje bibliotece pokrycie ewentualnych strat wynikłych z zaniedbań członków PSA.

Z biblioteki mogą korzystać członkowie PSA, którzy mają opłacone bieżące składki członkowskie. Lista członków PSA uprawnionych do korzystania z biblioteki znajduje się w bibliotece. Lista członków uprawnionych do korzystania z biblioteki zostanie uaktualniona do 8 lutego 2007, po upłynięciu terminu płatności składek za 2008 rok (31 stycznia 2008).

Jednocześnie pragnę poinformować, że biblioteka jest w stanie kupować pozycje aktuarialne. Jako jej użytkownicy, oraz członkowie stowarzyszenia współorganizującego Letnią Szkołę Nauk aktuarialnych możemy mieć wpływ na zakup nowych pozycji. Dotyczy to w szczególności pozycji, które biblioteka kupuje w więcej niż jednym egzemplarzu. Te pozycje można pożyczać “do domu” zgodnie ze statutem biblioteki. Państwa ewentualne propozycje takich zakupów proszę przesyłać na mój adres (piotr.szlenk@allianz.pl).

Chciałbym w tym miejscu przeprosić Państwa za spore opóźnienie w realizacji tego zadania.

Pozdrawiam Serdecznie,

Piotr Szlenk

Logowanie dla członków PSA

© 2006 - 2019 Polskie Stowarzyszenie Aktuariuszy. Wszelkie prawa zastrzeżone

Stworzone przez: Net Resolve - Projektowanie aplikacji internetowych i tworzenie stron WWW