Polskie Stowarzyszenie Aktuariuszy

Polskie Stowarzyszenie Aktuariuszy - Herb Stowarzyszenia English version

konsultacje - potrzebna opinia PSA

26 lipca 2016 roku

Na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji, w zakładce Rządowy Proces Legislacyjny, w celu dokonania uzgodnień, konsultacji i opiniowania, został zamieszczony projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie upoważnienia do uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych (nr 159 w wykazie prac legislacyjnych Ministra Finansów). W związku z powyższym, w przypadku uznania tego za zasadne, uprzejmie proszę o zgłoszenie ewentualnych uwag do ww. projektu w terminie do dnia 28 lipca 2016 r.

Uwagi proszę przesyłać do dnia 27 lipca 2017 do końca dnia na adres jacek.skwierczynski@actuary.org.pl

Zarząd PSA

Trzeci zespół RRRF - zgłoszenia kandydatów

11 lipca 2016 roku

Polskie Stowarzyszenie Aktuariuszy otrzymało zaproszenie do zgłoszenia ekspertów do pracy w zespole jak w informacji poniżej:

W związku z decyzją Pana Piotra Nowaka, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów o powołaniu w ramach Rady Rozwoju Rynku Finansowego zespołu roboczego do spraw wypracowania rozwiązań legislacyjnych zachęcających banki do udzielania kredytów hipotecznych o stałym oprocentowaniu, zwracam się z uprzejmą prośbą o przesłanie zgłoszenia zainteresowania udziałem w pracach zespołu wraz ze wskazaniem nazwisk i danych kontaktowych ekspertów, którzy będą zaangażowani w przedmiotowe prace.

Proszę po zgłaszanie kandydatur do dnia 12 07 2016 do końca dnia na adres jacek.skiwerczynski@actuary.org.pl

Zarząd PSA

Nowa oferta pracy AEGON

05 lipca 2016 roku

Zapraszamy do zalogowania się na swoje konto i zapoznanie się z ofertą pracy AEGON.

Zarząd PSA

Non life reaserving practice

03 lipca 2016 roku

Szanowni Członkowie. Dziękuję tym z Was, którzy odpowiedzieli na ankietę ASTIN - dzięki Wam w raporcie Non life reaserving practice który jest dostępny do ściągnięcia na stronie http://www.actuaries.org/index.cfm?DSP=ASTIN&ACT=DOCUMENTS&LANG=EN

jest fragment dotyczący Polski.

Było mi osobiście przykro, że musiałem wielokrotnie prosić Was o wzięcie udziału w anonimowej ankiecie. Mam nadzieję, że następnie ankiety spotkają się z entuzjastycznym przyjęciem przez członków PSA. Agnieszka Bergel będzie wykładowcą w czasie LSNA 2016 - będzie okazja porozmawiać z nią osobiście.

Jacek Skwerczyński

Nowa oferta pracy

02 lipca 2016 roku

Szanowni Członkowie. Po zalogowaniu się na swoje konto w zakładce oferty pracy dostępna jest dla Was nowa oferta pracy przygotowana przez Nationale Nederlanden.

Pozdrawiamy Zarząd

Logowanie dla członków PSA

© 2006 - 2018 Polskie Stowarzyszenie Aktuariuszy. Wszelkie prawa zastrzeżone

Stworzone przez: Net Resolve - Projektowanie aplikacji internetowych i tworzenie stron WWW