Polskie Stowarzyszenie Aktuariuszy

Polskie Stowarzyszenie Aktuariuszy - Herb Stowarzyszenia English version

Sposób załączania plików do wiadomości wysyłanych do członków

06 kwietnia 2017 roku

Odpowiadając na pytania o załączniki do wiadomości wysyłanych do członków – odpowiadamy, że NIGDY nie są one dołączone do wiadomości natomiast są dostępne na stronie PSA - można je pobrać klikają wiadomość (gdy jest ona publicznie dostępna) lub logując się do swojego konta i klikając wiadomość, gdy jest ona przeznaczona jedynie dla członków PSA.

Zarząd PSA

Konsulatacje projektu ustawy o dystrybucji

26 marca 2017 roku

PSA zostało zaproszone do konsultacji projektu ustawy o dystrybucji ubezpieczeń.

Projekt ustawy został zamieszony na stronie BIP RCL (linki poniżej)

http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12292805

Prosimy o zgłaszanie uwag z podaniem punktu / proponowanej zmiany/uzasadnienia do dnia 03 04 2017 na adres jacek.skwierczynski@actuary.org.pl

Zarząd PSA

Walne Zebranie PSA 25 04 2017

09 marca 2017 roku

Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Aktuariuszy zwołuje Walne Zebranie Stowarzyszenia na dzień 25 04 2017 na godzinę 17:00 (I termin) lub na godzinę 17:30 (II termin).

Miejsce, gdzie odbędzie się Walne Zebranie, porządek obrad i sprawozdanie Zarządu z działalności w roku 2016 zostaną przesłane niebawem.

Przypominamy, że przedmiotem obrad tego Walnego Zebrania będą m.in.:

zmiany w statucie Stowarzyszenia

wybory nowych władz Stowarzyszenia

Apelujemy do Członków o zgłaszanie uwag do statutu – dyskusja odbywa się obecnie na Forum PSA oraz do zgłaszania kandydatur do nowych władz Stowarzyszenia. Zachęcamy kandydatów do władz Stowarzyszenia do wykorzystania strony Stowarzyszenia do zaprezentowania się Członkom – wysłana na adres jacek.skwierczynski@actuary.org.pl informacja w postaci pliku w formacie pdf udostępniona zostanie, zgodnie ze wskazaniem autora, publicznie na stronie Stowarzyszenia lub tylko dla zalogowanych członków Stowarzyszenia.

Z poważaniem

Zarząd

Polskie Stowarzyszenie Aktuariuszy

Dyskusja nad propozycją zmiany statutu PSA

03 marca 2017 roku

Szanowni Członkowie. W pierwszym tygodniu konsultacji zamieszczono 0 (słownie zero) uwag na forum PSA, gdzie zmiany te są dyskutowane.

Przypominamy, że zmiany w statucie są kluczowe dla sposobu działania Stowarzyszenia w następnych latach.

Zmiany w statucie dotyczą nas wszystkich.

Oczekujemy zaangażowania Członków!

Zarząd PSA

newsletter IAA

03 marca 2017 roku

Szanowni Członkowie. Pod adresem http://www.actuaries.org/LIBRARY/Newsletters/2017_February.pdf

dostępny jest newsletter IAA.

Zarząd PSA

Logowanie dla członków PSA

© 2006 - 2019 Polskie Stowarzyszenie Aktuariuszy. Wszelkie prawa zastrzeżone

Stworzone przez: Net Resolve - Projektowanie aplikacji internetowych i tworzenie stron WWW