Polskie Stowarzyszenie Aktuariuszy

Polskie Stowarzyszenie Aktuariuszy - Herb Stowarzyszenia English version

Zaproszenie na bezpłatne seminarium "MATLAB dla rynku ubezpieczeniowego"

10 maja 2016 roku

Polskie Stowarzyszenie Aktuariuszy otrzymało zaproszenie na konferencję zaproszenie na bezpłatne seminarium “MATLAB dla rynku ubezpieczeniowego”.

Program i szczegóły udziału zamieszczone są w pliku dołączonym do wiadomości na stronie PSA.

Zarząd PSA

Zmiana serwera na którym znajduje się strona PSA

28 kwietnia 2016 roku

Szanowni Członkowie – nastąpiła zmiana techniczna związana ze stroną PSA.

Dla przetestowania czy wiadomości docierają do członków – proszę o wysłanie maila TAK w przypadku otrzymania tej wiadomości dziś i NIE gdy mail nie dotarł.

Proszę o info na adres jacek.skwierczynski@actuary.org.pl

Pozdrawiam Jacek Skwierczyński

Prezentacja Eda Morgana

14 kwietnia 2016 roku

Dzięki uprzejmości firmy Milliman pzresyłam prezentację z wykładu wygłoszonego w dniu 17 03 2016 „Mergers & Acquisitions valuation under Solvency II” przygotowany przez Pana Eda Morgana.

Prezentacja jest dostępna na stronie PSA po otwarciu wiadomości.

Pozdrawiam

Jacek Skwierczyński

Rozporządzenie o szczególnych zasadach rachunkowości skierowane do podpisu

14 kwietnia 2016 roku

Przekazuje informację od Marcina Zwary – jest na stronie RCL projekt rozporządzenia gotowy do podpisu.

Link:

http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12280450/katalog/12330473#12330473

Pozdrawiam Jacek Skwierczyński

Walne Zebranie PSA - 18 04 2016

11 kwietnia 2016 roku

Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Aktuariuszy zwołuje na dzień 18 kwietnia 2016 roku na godzinę 17:00 (I termin) lub na godzinę 17:30 (II termin) Walne Zebranie Polskiego Stowarzyszenia Aktuariuszy w Centrum Konferencyjno – Szkoleniowym Jupiter, ul. Towarowa 22. Zebranie odbędzie się w sali Jowisz.

W przypadku gdyby z ważnych przyczyn nie mogli Państwo osobiście uczestniczyć w Walnym Zebraniu Członków PSA, uprzejmie prosimy o wypełnienie załączonego wzoru upoważnienia i o przekazanie osobie, która będzie uczestniczyć w Walnym. http://www.actuary.org.pl/aktualnosci/pokaz/198

Porządek obrad jest następujący:

1. Otwarcie Walnego Zebrania

2. Sporządzenie listy obecności i stwierdzenie ważności Zebrania do podejmowania uchwał

3. Wybór Przewodniczącego i Protokolanta

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej

5. Przyjęcie porządku obrad

6.. Przyjęcie sprawozdania Zarządu z działalności za 2015 rok

7. Przyjęcie sprawozdania finansowego za 2015 rok

8. Przyjęcie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2015 rok.

9. Sprawy różne

10. Zamknięcie Walnego Zebrania

Z poważaniem, Zarząd Stowarzyszenia

Załącznik: Sprawozdanie Zarządu – dołączone do wiadomości na stronie PSA

Logowanie dla członków PSA

© 2006 - 2018 Polskie Stowarzyszenie Aktuariuszy. Wszelkie prawa zastrzeżone

Stworzone przez: Net Resolve - Projektowanie aplikacji internetowych i tworzenie stron WWW