Polskie Stowarzyszenie Aktuariuszy

Polskie Stowarzyszenie Aktuariuszy - Herb Stowarzyszenia English version

Konsultacje rozporzadzeń

22 sierpnia 2016 roku

Zachęcam do przesyłania uwag do projektów rozporządzeń jak niżej. Przepraszam za późne zamieszczenie ind=formacji ale od niektórych członków dostałem już uwagi.

Uwagi proszę przesyłać na adres jacek.skwierczynski@actuary.org.pl

Konsultowane rozporządzenia:

Szanowni Państwo,

w załączeniu uprzejmie przesyłam skan pisma Pana Piotra Nowaka, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów z dnia 4 sierpnia 2016 r. dot. projektu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie badania sprawozdania o wypłacalności i kondycji finansowej zakładu ubezpieczeń i zakładu reasekuracji przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych.

Projekt rozporządzenia został zamieszony na stronie BIP RCL (link poniżej)

http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12288454

projektu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie stażu adaptacyjnego odbywanego w toku postępowania o uznawanie kwalifikacji do wykonywania zawodu aktuariusza oraz testu umiejętności przeprowadzanego w toku tego postępowania.

Projekt rozporządzenia został zamieszony na stronie BIP RCL (link poniżej)

http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12288502

dot. projektu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie danych statystycznych dotyczących koasekuracji.

Projekt rozporządzenia został zamieszony na stronie BIP RCL (linki poniżej)

http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12288704/katalog/12373145#12373145

projektów rozporządzeń Ministra Finansów w sprawie: 1) Komisji Egzaminacyjnej dla Aktuariuszy oraz opłat egzaminacyjnych; 2) egzaminu aktuarialnego.

Projekty rozporządzeń zostały zamieszone na stronie BIP RCL (linki poniżej)

http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12288500

http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12288501

Jacek Skwierczyński

Zapisy do LSNA 2016

22 sierpnia 2016 roku

Szanowni Państwo,

Ruszyły zapisy na Letnią Szkołę Nauk Aktuarialnych. Zachęcamy do udziału w wykładach.

Prosimy dokładnie zapoznać się z informacjami na stronie

http://www.wne.uw.edu.pl/index.php/pl/dla-kandydatow/studia-podyplomowe/letnia-szkola-nauk-aktuarialnych/

gdzie można także pobrać formularz zgłoszeniowy. Zarząd

Invitation to a course on Fundamental Statistical Methods in Insurance

28 lipca 2016 roku

Invitation to a course on Fundamental Statistical Methods in Insurance (with emphasis on statistical challenges due to Solvency II) at Salzburg University

The Salzburg Institute of Actuarial Studies is pleased to be sending out information for the course on Fundamental Statistical Methods in Insurance (with emphasis on statistical challenges due to Solvency II) taking place at Salzburg University in from 28th September to 1st October 2016.

The current regulations in insurance supervision – especially with regard to the standard formula and internal models under Solvency II – require not only a profound knowledge of the underlying stochastic and statistical methods, but also sound justifications of the assumptions made based on the available statistical data. The course covers: statistical methods with regard to Solvency II, data analysis, stochastic risk models with special focus on their relevance for Solvency II, and simulation techniques.

The course is designed not only for actuarial students, but also addresses experienced practitioners.

For continuing professional development (CPD) the course counts as 21 hours.

If you have any questions please don’t hesitate to contact me. Best regards Sarah Lederer Sarah-Leigh.LEDERER@sbg.ac.at

konsultacje - potrzebna opinia PSA

26 lipca 2016 roku

Na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji, w zakładce Rządowy Proces Legislacyjny, w celu dokonania uzgodnień, konsultacji i opiniowania, został zamieszczony projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie upoważnienia do uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych (nr 159 w wykazie prac legislacyjnych Ministra Finansów). W związku z powyższym, w przypadku uznania tego za zasadne, uprzejmie proszę o zgłoszenie ewentualnych uwag do ww. projektu w terminie do dnia 28 lipca 2016 r.

Uwagi proszę przesyłać do dnia 27 lipca 2017 do końca dnia na adres jacek.skwierczynski@actuary.org.pl

Zarząd PSA

Trzeci zespół RRRF - zgłoszenia kandydatów

11 lipca 2016 roku

Polskie Stowarzyszenie Aktuariuszy otrzymało zaproszenie do zgłoszenia ekspertów do pracy w zespole jak w informacji poniżej:

W związku z decyzją Pana Piotra Nowaka, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów o powołaniu w ramach Rady Rozwoju Rynku Finansowego zespołu roboczego do spraw wypracowania rozwiązań legislacyjnych zachęcających banki do udzielania kredytów hipotecznych o stałym oprocentowaniu, zwracam się z uprzejmą prośbą o przesłanie zgłoszenia zainteresowania udziałem w pracach zespołu wraz ze wskazaniem nazwisk i danych kontaktowych ekspertów, którzy będą zaangażowani w przedmiotowe prace.

Proszę po zgłaszanie kandydatur do dnia 12 07 2016 do końca dnia na adres jacek.skiwerczynski@actuary.org.pl

Zarząd PSA

Logowanie dla członków PSA

© 2006 - 2019 Polskie Stowarzyszenie Aktuariuszy. Wszelkie prawa zastrzeżone

Stworzone przez: Net Resolve - Projektowanie aplikacji internetowych i tworzenie stron WWW