Polskie Stowarzyszenie Aktuariuszy

Polskie Stowarzyszenie Aktuariuszy - Herb Stowarzyszenia English version

Komunikat po spotkaniu przedstawicieli Zarządu PSA z osobami przystępującymi do egzaminów aktuarialnych

11 lipca 2019 roku

W dniu 11 lipca 2019 odbyło się spotkanie przedstawicieli Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Aktuariuszy z osobami przystępującymi do egzaminów aktuarialnych.

W spotkaniu uczestniczyło około 50 osób. W toku dyskusji wypowiadała się znaczna część uczestników, a poruszane kwestie dotyczyły spraw związanych zarówno z zakresem tematycznym egzaminów, jak i samym sposobem ich organizacji.

Uczestnicy spotkania wspólnie ustalili listę punktów, które będą podnoszone przez Zarząd Stowarzyszenia w kontaktach z organizatorami egzaminów. Kolejne spotkanie w tej sprawie jest planowane za około 6 miesięcy.

Jednocześnie wyrażamy podziękowanie firmie Aviva za udostępnienie sali na spotkanie.

Spotkanie Zarządu PSA z osobami zainteresowanymi tematyką egzaminów aktuarialnych

08 lipca 2019 roku

Szanowni Państwo,

Chcielibyśmy poinformować, że w dniu 11 lipca 2019 r. o godz. 17:15 odbędzie się spotkanie Zarządu PSA z osobami zainteresowanymi tematyką egzaminów aktuarialnych. Spotkanie odbędzie się w sali “Agora” w siedzibie Aviva przy ulicy Inflanckiej 4b.

Celem sesji będzie kompleksowa dyskusja na temat trudności, z jakimi borykają się osoby zdające egzaminy aktuarialne w obecnej formule oraz zakresu wsparcia udzielanego zdającym przez PSA.

Spotkanie nie wymaga rejestracji, ale ze względów logistycznych bylibyśmy wdzięczny za potwierdzenie uczestnictwa przez dołączenie do wydarzenia na Facebook’u lub przesłanie maila na adres: wiktor.bandkowski@gmail.com.

Zachęcamy do uczestnictwa wszystkich, którzy są zainteresowani tematem, a także o przekazanie tej wiadomości osobom spoza Stowarzyszenia, które mogą być zainteresowane tematyką spotkania.

Z poważaniem,

Zarząd PSA

Nagroda dla prof. Łukasza Delonga

12 czerwca 2019 roku

Zarząd PSA chciałby poinformować o dużym sukcesie naszego kolegi, prof. Łukasz Delonga, który zdobył nagrodę za najlepszą pracę zaprezentowaną podczas międzynarodowej konferencji aktuarialnej AFIR-ERM we Florencji.

Konferencja AFIR-ERM (Actuarial Approach for Financial Risks – Enterprise Risk Management) została zorganizowana przez Komitet AFIR-ERM, który jest częścią Międzynarodowego Stowarzyszenia Aktuariuszy IAA. Konferencja gromadzi praktyków z firm ubezpieczeniowych oraz pracowników naukowych uczelni. Łukasz przedstawił pracę pt. “Fair valuation of insurance liability cash-flow streams in continuous time: Theory”, która jest dostępna na stronie https://lukaszdelong.pl/

To bardzo znaczące osiągnięcie i w imieniu Zarządu PSA prosimy Łukasza o przyjęcie naszych najserdeczniejszych gratulacji.

Oferta pracy Allianz

05 czerwca 2019 roku

Szanowni Państwo,

W zamkniętej części serwisu PSA zostało zamieszczone ogłoszenie z ofertą pracy Allianz na stanowisku Starszego Analityka ds. Taryf w Departamencie Taryfikacji.

Zachęcamy do zapoznania się z jego treścią dostępną po zalogowaniu do konta w zakładce “Praca”.

Zarząd PSA

Oferta pracy Vienna Life

05 czerwca 2019 roku

Szanowni Państwo,

W zamkniętej części serwisu PSA zostało zamieszczone ogłoszenie Vienna Life z ofertą dwóch stanowisk pracy: Aktuariusza / Kierownika Zespołu ds. Aktuariatu oraz Młodszego Specjalisty / Specjalisty ds. Aktuariatu Produktowego.

Zachęcamy do zapoznania się z jego treścią dostępną po zalogowaniu do konta w zakładce “Praca”.

Zarząd PSA

Logowanie dla członków PSA

© 2006 - 2019 Polskie Stowarzyszenie Aktuariuszy. Wszelkie prawa zastrzeżone

Stworzone przez: Net Resolve - Projektowanie aplikacji internetowych i tworzenie stron WWW