Polskie Stowarzyszenie Aktuariuszy

Polskie Stowarzyszenie Aktuariuszy - Herb Stowarzyszenia English version

Rozporządzenie o szczególnych zasadach rachunkowości skierowane do podpisu

14 kwietnia 2016 roku

Przekazuje informację od Marcina Zwary – jest na stronie RCL projekt rozporządzenia gotowy do podpisu.

Link:

http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12280450/katalog/12330473#12330473

Pozdrawiam Jacek Skwierczyński

Walne Zebranie PSA - 18 04 2016

11 kwietnia 2016 roku

Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Aktuariuszy zwołuje na dzień 18 kwietnia 2016 roku na godzinę 17:00 (I termin) lub na godzinę 17:30 (II termin) Walne Zebranie Polskiego Stowarzyszenia Aktuariuszy w Centrum Konferencyjno – Szkoleniowym Jupiter, ul. Towarowa 22. Zebranie odbędzie się w sali Jowisz.

W przypadku gdyby z ważnych przyczyn nie mogli Państwo osobiście uczestniczyć w Walnym Zebraniu Członków PSA, uprzejmie prosimy o wypełnienie załączonego wzoru upoważnienia i o przekazanie osobie, która będzie uczestniczyć w Walnym. http://www.actuary.org.pl/aktualnosci/pokaz/198

Porządek obrad jest następujący:

1. Otwarcie Walnego Zebrania

2. Sporządzenie listy obecności i stwierdzenie ważności Zebrania do podejmowania uchwał

3. Wybór Przewodniczącego i Protokolanta

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej

5. Przyjęcie porządku obrad

6.. Przyjęcie sprawozdania Zarządu z działalności za 2015 rok

7. Przyjęcie sprawozdania finansowego za 2015 rok

8. Przyjęcie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2015 rok.

9. Sprawy różne

10. Zamknięcie Walnego Zebrania

Z poważaniem, Zarząd Stowarzyszenia

Załącznik: Sprawozdanie Zarządu – dołączone do wiadomości na stronie PSA

Życzenia świąteczne

26 marca 2016 roku

Zarząd PSA składa wszystkim członkom i sympatykom Stowarzyszenia najlepsze życzenia z okazji Świąt Wielkanocnych.

Zarząd PSA

konsultacje projektu rozp. MF w sprawie uznawania praktyki zawodowej kandydatów na aktuariuszy odbytej poza granicami RP

25 marca 2016 roku

PSA zostało zaproszone do konsultacji projektu rozp. MF w sprawie uznawania praktyki zawodowej kandydatów na aktuariuszy odbytej poza granicami RP

Projekt znajduje się pod adresem http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12283451

Zarząd PSA po zapoznaniu się dokumentem postanowił nie wnosić uwag.

Członkowie, którzy nie zgadzają się z tym stanowiskiem proszeni są o nadsyłanie uwag na adres jace.skwierczynski@actuary.org.pl do dnia 30 03 2016.

Z poważaniem Zarząd PSA

Konferencja OKA 2016

23 marca 2016 roku

Polskie Stowarzyszenie Aktuariuszy wspiera Ogólnopolską Konferencję Aktuarialną.

Zachęcamy członków PSA do udziału w tej konferencji.

Informujemy, że strona konferencji OKA 2016 już działa i możliwa jest rejestracja uczestników http://oka.ue.wroc.pl/

Do informacji na stronie PSA dołączona jest ulotka.

Zarząd PSA

Logowanie dla członków PSA

© 2006 - 2019 Polskie Stowarzyszenie Aktuariuszy. Wszelkie prawa zastrzeżone

Stworzone przez: Net Resolve - Projektowanie aplikacji internetowych i tworzenie stron WWW