Polskie Stowarzyszenie Aktuariuszy

Polskie Stowarzyszenie Aktuariuszy - Herb Stowarzyszenia English version

Grupa robocza IAA ds. Big Data

27 czerwca 2016 roku

Zarząd PSA zaprasza do zgłaszania chęci pracy w grupie roboczej IAA ds. Big Data. Prosimy o zapoznanie się z załączonymi dokumentami i zgłaszanie kandydatur do dnia 29 06 2016 do końca dnia. Wstępnego wyboru dokona Zarząd PSA, ostateczna akceptacja jest w rękach IAA. Decyduje m.in. doświadczenie w obszarze Big Data stad wraz z kandydaturą prosimy o podanie krótkiej informacji na ten temat w języku angielskim.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres jacek.skwierczynski@actuary.org.pl

Zarząd PSA

Eksperci PSA do pracy w zespole RRRF ds. edukacji

27 czerwca 2016 roku

PSA otrzymało zaproszenie do zgłoszenia ekspertów do pracy w zespole

Rady Rozwoju Rynku Finansowego do spraw działań edukacyjnych w zakresie funkcjonowania rynku finansowego. Uprzejmie prosimy o przesłanie zgłoszenia zainteresowania udziałem w pracach zespołu na adres jacek.skwierczynski@actuary.org.pl do końca dnia 28 06 2016. Ostatecznego wyboru reprezentantów dokona Zarząd PSA.

Z poważaniem,

Zarząd

Eksperci PSA zgłoszeni do zespołu roboczego

23 czerwca 2016 roku

Zarząd PSA zgłosił do pracy zespołu roboczego do spraw przygotowania propozycji zmian mających na celu podniesienie długoterminowych oszczędności prywatnych dwie osoby. Są to:

1.Piotr Szczypiórkowski

2. Robert Pusz

Zarząd PSA

Zgłoszenia do grupy roboczej ds długoterminowych oszczędności Rady Rozwoju Rynków Finansowych

21 czerwca 2016 roku

PSA otrzymało zaproszenie do wytypowania ze swojego grona ekspertów do pracy w ramach zespołu roboczego do spraw przygotowania propozycji zmian mających na celu podniesienie długoterminowych oszczędności prywatnych.

Zgłoszenia proszę nadsyłać na adres jacek.skwierczynski@actuary.org.pl do godziny 14.30 w dniu 22 06 2016.

Decyzja o wyborze kandydatów będzie podjęta przez Zarząd.

Zarząd PSA

Program Letniej Szkoły Nauk Aktuarialnych 2016 - informacja rozszerzona

02 czerwca 2016 roku

Przedstawiamy rozszerzoną informację o tematach i terminach wykładów Letniej Szkoły Nauk Aktuarialnych 2016.

Prosimy o rozpropagowanie tej informacji wśród wszystkich zainteresowanych.

Zarząd PSA

Logowanie dla członków PSA

© 2006 - 2019 Polskie Stowarzyszenie Aktuariuszy. Wszelkie prawa zastrzeżone

Stworzone przez: Net Resolve - Projektowanie aplikacji internetowych i tworzenie stron WWW