Polskie Stowarzyszenie Aktuariuszy

Polskie Stowarzyszenie Aktuariuszy - Herb Stowarzyszenia English version

Konsultacje rozporzadzeń Ministra Finansów

13 listopada 2015 roku

Polskie Stowarzyszenie Aktuariuszy zostało zaproszone do konsultacji następujących dokumentów:

projektu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie rocznych i półrocznych sprawozdań ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego;

projektu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie minimalnego zakresu danych zamieszczanych w ankiecie dotyczącej potrzeb ubezpieczającego lub ubezpieczonego

projektu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sposobu sporządzenia informacji zamieszczanych we wzorcach umów.

projektu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowego sposobu obliczania podstawowego wymogu wypłacalności według formuły standardowej.

projektu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowego sposobu wyliczenia wysokości marginesu wypłacalności oraz minimalnej wysokości kapitału gwarancyjnego.

projektu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie dodatkowych sprawozdań finansowych i statystycznych zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji.

Uprzejmie prosimy o nadsyłanie uwag na adres jacek.skwierczynski@actuary.org.pl do dnia 17 11 2015. Rozporządzenia są zamieszczone na stronie BIP RCL (link poniżej)

http://legislacja.rcl.gov.pl/

Zarząd PSA

Grudniowe spotkanie Członków PSA

08 listopada 2015 roku

Zarząd Stowarzyszenia serdecznie zaprasza Członków na spotkanie w dniu 17 12 2015.

Prosimy o zapisanie tej daty – szczegóły spotkania w krótce.

Zarząd PSA

Ogłoszenie Chorwackiego Nadzoru o rekrutacji na stanowisko aktuariusza

14 października 2015 roku

The Croatian Financial Services Supervisory Agency has published an open call for candidates interested in permanent employment and/or temporary service contract with the Croatian Financial services Supervisory Agency for the position of actuary: http://www.hanfa.hr/news/open-call-for-candidates-interested-in-employment-in-hanfa.html.

In order to make this call accessible to all potentially interested candidates, we would like to kindly ask you to publish information and a link to our call on your website and/or forward it to your members.

Thank you very much in advance.

Kind regards,

Daria Tonai

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga/ Croatian Financial Services Supervisory Agency

Ured Glavnog tajnika/ Office of the Secretary General

Odjel za opće i administrativne poslove/ General and Administrative Services Unit

Voditelj/ Head of Unit

Miramarska 24b, 10 000 Zagreb, Hrvatska

tel: +385 1 6173436

e-mail: daria.tonai@hanfa.hr

www.hanfa.hr

Zarząd Polskie Stowarzyszenie Aktuariuszy

Podsumowanie szkolenia profesionalizm 2015

06 października 2015 roku

W szkoleniu prowadzonym przez Krzysztofa Bukowskiego i Tomasza Klimkiewicza uczestniczyło 46 osób.

Zarówno treść merytoryczna jak i organizacja szkolenia została oceniona pozytywnie.

Uwagi uczestników dotyczące organizacji i zawartości merytorycznej szkolenia zostaną z uwagą przeanalizowane przez Zarząd PSA.

Serdecznie dziękujemy prowadzącym zajęcia za czas poświęcony Stowarzyszeniu.

Zarząd PSA

Hungarian Actuarial Society (HAS) is organizing its 12th Fall School on 13-14 November 2015

05 października 2015 roku

Dear Madam/Sir, dear Friends,

The Hungarian Actuarial Society (HAS) is organizing its 12th Fall School on 13-14 November 2015. We hope that it may be of interest to you and to the actuaries in your country.

We would greatly appreciate if you could share this invitation with the members of your country’s actuarial association. The language of the presentations will be English. Please find enclosed additional information about the program and the registration.

Kind regards, Gábor Borza President of the Hungarian Actuarial Society

Logowanie dla członków PSA

© 2006 - 2018 Polskie Stowarzyszenie Aktuariuszy. Wszelkie prawa zastrzeżone

Stworzone przez: Net Resolve - Projektowanie aplikacji internetowych i tworzenie stron WWW