Polskie Stowarzyszenie Aktuariuszy

Polskie Stowarzyszenie Aktuariuszy - Herb Stowarzyszenia English version

Walne Zebranie PSA - 18 04 2016

11 kwietnia 2016 roku

Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Aktuariuszy zwołuje na dzień 18 kwietnia 2016 roku na godzinę 17:00 (I termin) lub na godzinę 17:30 (II termin) Walne Zebranie Polskiego Stowarzyszenia Aktuariuszy w Centrum Konferencyjno – Szkoleniowym Jupiter, ul. Towarowa 22. Zebranie odbędzie się w sali Jowisz.

W przypadku gdyby z ważnych przyczyn nie mogli Państwo osobiście uczestniczyć w Walnym Zebraniu Członków PSA, uprzejmie prosimy o wypełnienie załączonego wzoru upoważnienia i o przekazanie osobie, która będzie uczestniczyć w Walnym. http://www.actuary.org.pl/aktualnosci/pokaz/198

Porządek obrad jest następujący:

1. Otwarcie Walnego Zebrania

2. Sporządzenie listy obecności i stwierdzenie ważności Zebrania do podejmowania uchwał

3. Wybór Przewodniczącego i Protokolanta

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej

5. Przyjęcie porządku obrad

6.. Przyjęcie sprawozdania Zarządu z działalności za 2015 rok

7. Przyjęcie sprawozdania finansowego za 2015 rok

8. Przyjęcie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2015 rok.

9. Sprawy różne

10. Zamknięcie Walnego Zebrania

Z poważaniem, Zarząd Stowarzyszenia

Załącznik: Sprawozdanie Zarządu – dołączone do wiadomości na stronie PSA

Życzenia świąteczne

26 marca 2016 roku

Zarząd PSA składa wszystkim członkom i sympatykom Stowarzyszenia najlepsze życzenia z okazji Świąt Wielkanocnych.

Zarząd PSA

konsultacje projektu rozp. MF w sprawie uznawania praktyki zawodowej kandydatów na aktuariuszy odbytej poza granicami RP

25 marca 2016 roku

PSA zostało zaproszone do konsultacji projektu rozp. MF w sprawie uznawania praktyki zawodowej kandydatów na aktuariuszy odbytej poza granicami RP

Projekt znajduje się pod adresem http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12283451

Zarząd PSA po zapoznaniu się dokumentem postanowił nie wnosić uwag.

Członkowie, którzy nie zgadzają się z tym stanowiskiem proszeni są o nadsyłanie uwag na adres jace.skwierczynski@actuary.org.pl do dnia 30 03 2016.

Z poważaniem Zarząd PSA

Konferencja OKA 2016

23 marca 2016 roku

Polskie Stowarzyszenie Aktuariuszy wspiera Ogólnopolską Konferencję Aktuarialną.

Zachęcamy członków PSA do udziału w tej konferencji.

Informujemy, że strona konferencji OKA 2016 już działa i możliwa jest rejestracja uczestników http://oka.ue.wroc.pl/

Do informacji na stronie PSA dołączona jest ulotka.

Zarząd PSA

Nowa oferta pracy

17 marca 2016 roku

Na waszych biurkach po zalogowaniu znajdziecie nową ofertę pracy.

Zarząd PSA

Logowanie dla członków PSA

© 2006 - 2019 Polskie Stowarzyszenie Aktuariuszy. Wszelkie prawa zastrzeżone

Stworzone przez: Net Resolve - Projektowanie aplikacji internetowych i tworzenie stron WWW