Polskie Stowarzyszenie Aktuariuszy

Polskie Stowarzyszenie Aktuariuszy - Herb Stowarzyszenia English version

Grudniowe spotkanie czlonków PSA

10 grudnia 2015 roku

Szanowni Członkowie. Spotkanie w dniu 17 12 2015 odbędzie się w sali konferencyjnej na ulicy Grzybowskiej 3 (jak rok temu).

Rejestracja obecności na spotkaniu rozpocznie się o 16.30 (przypominam o zbieraniu punktów CPD).

Z wielką przyjemnością informujemy, że Zarząd PSA przyznał Panu Profesorowi Wojciechowi Otto medal 20-lecia PSA w uznaniu Jego zasług w organizowaniu Letniej Szkoły Nauk Aktuarialnych. Ceremonia wręczenia medalu odbędzie się o godzinie 17.00.

Następnie Pan Bo Ørskov Koldenborg Partner, Executive VP, Asseco Denmark A/S oraz Pan Nigel Gardner z OAC Actuaries and Consultants wygłoszą prelekcję na temat wdrażania rozwiązań dla potrzeb Wypłacalnosci II i integracji systemów aktuarialnych i raportowych. Omówią praktyczne przykłady z tego obszaru.

Około 19.00 przewidziane jest skromne przyjęcie w trakcie którego można będzie porozmawiać na tematy interesujące nas wszystkich.

Serdecznie zapraszamy.

Zarząd PSA

Stanowisko Polskiego Stowarzyszenia Aktuariuszy w sprawie podatku od instytucji finansowych

07 grudnia 2015 roku

Szanowni Członkowie. Przedstawiam stanowisko Stowarzyszenia w sprawie podatku od instytucji finansowych.

Z poważaniem

Jacek Skwierczyński

Prezes

Stanowisko Polskiego Stowarzyszenia Aktuariuszy w sprawie Oświadczenia Rzecznika Finansowego RF/WUE/POG/21/WK/15 z dnia 17 listopada 2015r.

22 listopada 2015 roku

Przedstawiamy do wiadomości Członków Stowarzyszenia stanowisko Polskiego Stowarzyszenia Aktuariuszy w sprawie Oświadczenia Rzecznika Finansowego RF/WUE/POG/21/WK/15 z dnia 17 listopada 2015r.

Tekst stanowiska dostępny jest po otwarciu wiadomości na stronie PSA.

Z poważaniem

Zarząd

Polskie Stowarzyszenie Aktuariuszy

Konsultacje rozporzadzeń Ministra Finansów

13 listopada 2015 roku

Polskie Stowarzyszenie Aktuariuszy zostało zaproszone do konsultacji następujących dokumentów:

projektu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie rocznych i półrocznych sprawozdań ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego;

projektu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie minimalnego zakresu danych zamieszczanych w ankiecie dotyczącej potrzeb ubezpieczającego lub ubezpieczonego

projektu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sposobu sporządzenia informacji zamieszczanych we wzorcach umów.

projektu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowego sposobu obliczania podstawowego wymogu wypłacalności według formuły standardowej.

projektu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowego sposobu wyliczenia wysokości marginesu wypłacalności oraz minimalnej wysokości kapitału gwarancyjnego.

projektu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie dodatkowych sprawozdań finansowych i statystycznych zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji.

Uprzejmie prosimy o nadsyłanie uwag na adres jacek.skwierczynski@actuary.org.pl do dnia 17 11 2015. Rozporządzenia są zamieszczone na stronie BIP RCL (link poniżej)

http://legislacja.rcl.gov.pl/

Zarząd PSA

Grudniowe spotkanie Członków PSA

08 listopada 2015 roku

Zarząd Stowarzyszenia serdecznie zaprasza Członków na spotkanie w dniu 17 12 2015.

Prosimy o zapisanie tej daty – szczegóły spotkania w krótce.

Zarząd PSA

Logowanie dla członków PSA

© 2006 - 2018 Polskie Stowarzyszenie Aktuariuszy. Wszelkie prawa zastrzeżone

Stworzone przez: Net Resolve - Projektowanie aplikacji internetowych i tworzenie stron WWW