Polskie Stowarzyszenie Aktuariuszy

Polskie Stowarzyszenie Aktuariuszy - Herb Stowarzyszenia English version

Przypomnienie o obowiązku oplacenia składek członkowskich

21 stycznia 2016 roku

Szanowni Członkowie PSA.

Przypominam, że składki członkowskie należy opłacić do dnia 31 01 2016.

Załącznikiem do wiadomości na stronie PSA jest uchwała z dnia 25 03 2015 w sprawie wyjątków od opłacenia składki w pełniej wysokości.

Pozdrawiam Jacek Skwierczyński Prezes.

Spotkanie - konsultacje rozporządzenia o rachunkowości

14 stycznia 2016 roku

Szanowni Członkowie. Uznając wagę rozporządzenia o szczególnych zasadach rachunkowości widzę potrzebę spotkania dla wypracowania stanowiska Stowarzyszenia.

Zatem zapraszam na spotkanie w dniu 18 01 2016 o godzinie 17.30 w siedzibie Open Life: Warszawa, ul. Przyokopowa 33, 9 piętro – wejście z hallu na prawo – wejście A.

Proszę o zgłaszanie chęci udziału mailem na adres jacek.skwierczynski@openlife.pl

Na recepcji trzeba będzie podać mój numer telefonu – 785 808 674.

Moje “przemyślenia” i materiały postaram się wysłać jutro.

Pozdrawiam

Jacek Skwierczyński

Przezes

Konsultacje propozycji rekomendacji KNF

13 stycznia 2016 roku

PSA otrzymało zaproszenie do konsultacji 2 rekomendacji KNF:

rekomendacji dotyczącej zarządzania produktem

rekomendacji dotyczącej badania adekwatności produktu

Prosimy o przesyłanie uwag do tych rekomendacji do dnia 17 01 2016 na adres jacek.skwierczynski@actuary.org.pl

Zaproszenia są załącznikiem do wiadomości umieszczonej na stronie PSA.

Zarząd PSA

Konsultacje rozporządzenia w sprawie szczególnych zasad rachunkowosci ubezpieczycieli

07 stycznia 2016 roku

PSA zostało poproszone o wyrażenie opinii na temat projektu Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji http://legislacja.rcl.gov.pl/docs/502/12280450/12330463/12330467/dokument203258.pdf

Uprzejmie proszę Członków o zgłaszanie uwag do tego dokumentu w terminie do dnia 12 01 2016 na adres jacek.skwierczynski@actuary.org.pl w postaci tabeli z nagłówkami:
punkt proponowane brzmienie uzasadnienie

Pozdrawiam

Jacek Skwierczyński

Prezes

Opinia aktuarialna dla sądu

04 stycznia 2016 roku

Sygn. akt II C 390/14

Polskie Stowarzyszenie Aktuariuszy

siedziba : PZU Życie SA

ul. Jana Pawła II 24

00-133 Warszawa

Fax 22 582 36 51

Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Południe

w Warszawie II Wydział Cywilny w sprawie o

roszczenie z umowy ubezpieczenia zwraca się

z zapytaniem, czy biegły ze stowarzyszenia

może wykonać opinię w niniejszej sprawie i

jaki byłby jej koszt wykonania- na

okoliczność prawidłowości kalkulacji

pobieranych przez TU - kosztów związanych z

przedterminowym rozwiązaniem umowy

ubezpieczenia, będącej przedmiotem

niniejszej sprawy.

kontakt telefoniczny pod numerem 22 50 91 569, 22 50 91 187 , 22 50 91 724 , fax 22 50 91 570

Dorota Rajewska

sekretarz sądowy

Logowanie dla członków PSA

© 2006 - 2019 Polskie Stowarzyszenie Aktuariuszy. Wszelkie prawa zastrzeżone

Stworzone przez: Net Resolve - Projektowanie aplikacji internetowych i tworzenie stron WWW