Polskie Stowarzyszenie Aktuariuszy

Polskie Stowarzyszenie Aktuariuszy - Herb Stowarzyszenia English version

Szkolenie Profesjonalizm 2015

17 lipca 2015 roku

Szkolenie Profesjonalizm 2015 Szanowni Państwo, Zarząd PSA planuje zorganizowanie szkolenia dotyczącym profesjonalizmu w roku 2015. Planowany termin szkolenia to 25 09 2015. Dla oceny czy jest zainteresowanie szkoleniem prosimy o nadsyłanie informacji o planowanym udziale w szkoleniu na adres jacek.skwierczynski@actuary.org.pl do dnia 20 08 2015. Szkolenie odbędzie się pod warunkiem udziału co najmniej 10 osób. Orientacyjnie koszt szkolenia to 200 zł dla członka PSA i 300 zł dla pozostałych osób i obejmuje koszt szkolenia i obiad. W przypadku mniejszej liczby zgłoszeń szkolenie odbędzie się w przyszłym roku. Szkolenie to jest jednym z elementów wymagań edukacyjnych ustalonych przez międzynarodowe organizacje aktuarialne (IAA oraz AAE) . Opis wymagań IAA dotyczący tego przedmiotu mogą Państwo znaleźć na: http://www.actuaries.org/ABOUT/Documents/Education_Syllabus_EN.pdf, w punkcie nr. 10 Szkolenie w tym temacie jest obowiązkowe dla każdej osoby, zamierzającej zostać członkiem rzeczywistym (Fellow) każdego stowarzyszenia aktuarialnego zrzeszonego w IAA i AAE. Prosimy o przekazanie powyższej informacji osobom, które nie są członkami stowarzyszenia, a są zainteresowane tematem. Z poważaniem Zarząd Polskie Stowarzyszenie Aktuariuszy

Nowa oferta pracy dostępna po zalogowaniu sie do konta PSA

16 lipca 2015 roku

W serwisie dla członków zamieszczona została nowa oferta pracy. Pozdrawiamy Zarząd

LSNA 2015 Program, ceny, fromularz rejestracyjny

03 lipca 2015 roku

W wiadomości zamieszczonej na stronie internetowej Stowarzyszenia dostępny jest program, informacje organizacyjne (z podaniem ceny uczestnictwa) oraz formularz rejestracyjny. Zarząd PSA zwraca uwagę, że zniżka w opłatach przysługuje WSZYSTKIM członkom PSA niezależnie od rodzaju ich członkostwa. Prosimy o rozpropagowanie letniej Szkoły w swoim otoczeniu. Z poważaniem Zarząd PSA

IAA przygotuje bazę dokumentacyjną (IAA ERM Knowledge base) dotyczącą ERM.

24 czerwca 2015 roku

IAA przygotuje bazę dokumentacyjną (IAA ERM Knowledge base) dotyczącą ERM. Lista tematów obejmuje ERM Economic capital Solvency II (zob. listę kategorii na trzecim arkuszu załączonego pliku)

Charles Levi jest członkiem komitetu ERM w IAA i jest przedstawicielem Polskiego Stowarzyszenia Aktuariuszy w tej inicjatywie. Prosi on członków PSA o przekazanie dokumentów związanych z tematem i ciekawych dla aktuariuszy. Preferowane są dokumenty dostępne pod adresem internetowym (by ominąć problemy z prawami autorskimi) Dokumenty mogą być w każdym języku.

Charles Levi prosi o przekazanie tych adresów lub dokumentów na adres ch.levi@yahoo.pl w najbliższych tygodniach (idealnie do 8 lipca).

Zarząd PSA

Spotkanie członków PSA 18 06 2015 godzina 17.00

17 czerwca 2015 roku

Szanowni Państwo, Chcielibyśmy serdecznie zaprosić Państwa na najbliższe spotkanie członków Polskiego Stowarzyszenia Aktuariuszy. Spotkanie to odbędzie się 18 czerwca 2014 roku, o godz. 17:00 na wydziale Nauk Ekonomicznych UW. Spotkanie odbędzie się w Sali B (ul. Długa 44/50). W tym dniu Charles Levi zostanie odznaczony, w uznaniu wieloletnich zasług dla Stowarzyszenia, medalem 20-lecia Polskiego Stowarzyszenia Aktuariuszy. W ramach spotkania przewidziana jest prelekcja Pana Philipe Marie-Jeanne z AXA, szefa działu badań i rozwoju grupy AXA, Data Innovation Lab. Udział w spotkaniu i wysłuchanie prelekcji będzie odnotowane jako jeden z elementów spełnienia wymogu CPD stąd dla członków Stowarzyszenia prowadzona będzie lista obecności. Tradycyjnie po spotkaniu Zarząd chciałby zaproponować Członkom Stowarzyszenia wybranie się na wspólną kolację. Jak zwykle obowiązuje zasada “każdy płaci za siebie”. Kolacja w restauracji U Kucharzy w budynku Muzeum Archeologicznego. Pozdrawiamy Serdecznie, Zarząd PSA

Logowanie dla członków PSA

© 2006 - 2019 Polskie Stowarzyszenie Aktuariuszy. Wszelkie prawa zastrzeżone

Stworzone przez: Net Resolve - Projektowanie aplikacji internetowych i tworzenie stron WWW