Polskie Stowarzyszenie Aktuariuszy

Polskie Stowarzyszenie Aktuariuszy - Herb Stowarzyszenia English version

Raport Funkcji Aktuarialnej - Exposure Draft AAE

14 czerwca 2015 roku

To: Membres titulaires; Presidents of member associations Copy: Standards, Freedoms and Professionalism Committee Secretariats

I attach the definitive version of second Exposure Draft of ESAP2 for formal consultation, together with a covering letter from the Convener of the Standards Project Team, Chris Daykin.

Please distribute and discuss these documents widely within your association, involving as appropriate any actuarial standard setters and other parties in your jurisdiction for whom it may be relevant.

Comments should be submitted to me, by e-mail only, by 4 September at the latest.

This Exposure Draft is also being circulated widely to external stakeholders, including the European Commission, EIOPA, IAIS, IAA and various industry bodies.

Michael Lucas

Secretary-General Actuarial Association of Europe

Uwagi PSA przekaże zbiorczo, członkowie proszeni są o nadsyłanie uwag na adres jacek.skwierczynski@actuary.org.pl Pliki standardu dołączone są do wiadomości na stronie PSA Zarząd PSA

Letnia Szkoła Nauk Aktuarialnych 2015

14 czerwca 2015 roku

Do tej wiadomości na stronie PSA dołączony jest plik z programem szkoły. Przypominamy, że kursy Szkoły są honorowane jako spełnienie elementów systemu CPD a kurs z Rachunkowości pozwoli na zaliczenie wymogu z tego zakresu osobom starającym się o członkostwo rzeczywiste w PSA. Zarząd PSA

Letnia Szkoła Nauk Aktuarialnych 2015

12 czerwca 2015 roku

Przedstawiamy pierwszą informację o Letniej Szkole Nauk Aktuarialnych 2015. LETNIA SZKOŁA NAUK AKTUARIALNYCH 2015 Actuarial Summer School 2015 MODELS AND STATISTICS FOR LOSS DISTRIBUTIONS 14.09-16.09.2015 Prof. Jan Beirlant, Tom Reynkens W czasie wykładu prowadzone będą ćwiczenia z wykorzystaniem pakietu R. Jan Beirlant From 1986 he holds a professorship at the Department of Mathematics at KU Leuven university. His main research topic is on the extreme value methodology, studying the occurrence of rare events with large impact. He is co-founder of the Belgian Statistical Society, and he is Fellow of the International Statistical Institute. Tom Reynkens studied Mathematics at KU Leuven and got his master degree in 2013. He is a PhD student in statistics, and a student in actuarial science at KU Leuven. His research topic is applications of Extreme Value Theory (EVT) in finance and insurance. RACHUNKOWOŚĆ I SPRAWOZDAWCZOŚĆ ZAKŁADÓW UBEZPIECZENIOWYCH 17.09-18.09.2015 Katarzyna Kędziora Udział w kursie pozwali na zaliczenie wymogu z rachunkowości osobom starającym się o członkostwo rzeczywiste w PSA. Katarzyna Kędziora – biegły rewident, absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie i studiów podyplomowych. Jako pracownik instytucji nadzorujących działalność ubezpieczeniową uczestniczyła w pracach tworzenia we współpracy z Ministerstwem Finansów przepisów prawa w zakresie rachunkowości zakładów ubezpieczeń oraz reprezentowała organ nadzoru na forum międzynarodowym jako członek Podkomitetu Rachunkowości w Międzynarodowym Stowarzyszeniu Nadzorów Ubezpieczeniowych (IAIS). REPLICATING PORTFOLIOS 21.09-22.09.2015 Prof. Antoon Pelsser Antoon Pelsser is working at Kleynen Consultants and is also a Full Professor of Finance and Actuarial Science at Maastricht University and a research fellow at Netspar. His academic research interests focus on pricing models for interest rate derivatives, the pricing of insurance contracts and Asset-Liability Management (ALM) for insurance companies. REINSURANCE MATHEMATICS 23.09-24.09.2015 Lutz Wilhelmy Lutz Wilhelmy is the Head of International Governmental Affairs and Consulting at Swiss Re. Więcej informacji w dokumencie dostępnym w wiadomości na stronie Stowarzyszenia. Zarząd PSA

Zaproszenie na spotkanie Członków PSA w dniu 18 06 2015

11 czerwca 2015 roku

Szanowni Państwo, Chcielibyśmy serdecznie zaprosić Państwa na najbliższe spotkanie członków Polskiego Stowarzyszenia Aktuariuszy. Spotkanie to odbędzie się 18 czerwca 2014 roku, o godz. 17:00 na wydziale Nauk Ekonomicznych UW. Spotkanie odbędzie się w Sali B (ul. Długa 44/50). W tym dniu Charles Levi zostanie odznaczony, w uznaniu wieloletnich zasług dla Stowarzyszenia, medalem 20-lecia Polskiego Stowarzyszenia Aktuariuszy. W ramach spotkania przewidziana jest prelekcja Pana Philipe Marie-Jeanne z AXA, szefa działu badań i rozwoju grupy AXA, Data Innovation Lab. Udział w spotkaniu i wysłuchanie prelekcji będzie odnotowane jako jeden z elementów spełnienia wymogu CPD stąd dla członków Stowarzyszenia prowadzona będzie lista obecności. Jako element propagowania wiedzy przez PSA spotkanie to jest otwarte dla osób zainteresowanych niebędących członkami Stowarzyszenia. Zachęcamy Członków do rozpropagowania tego spotkania wśród osób potencjalnie zainteresowanych. Tradycyjnie po spotkaniu Zarząd chciałby zaproponować Członkom Stowarzyszenia wybranie się na wspólną kolację. Jak zwykle obowiązuje zasada “każdy płaci za siebie”. Osoby chętne do udziału w kolacji proszone są o zgłaszanie się mailowo na adres (jacek.skwierczynski@actuary.org.pl lub jaceks131@gazeta.pl ) do niedzieli 14 czerwca, tak, aby można było zarezerwować stolik w restauracji. Gorąco Państwa zapraszamy, i zachęcamy do zarezerwowania sobie czasu w kalendarzu na 18 czerwca 2015, od 17:00. Pozdrawiamy Serdecznie, Zarząd PSA

Testowanie wymogu CPD

01 czerwca 2015 roku

Szanowni Państwo,

Przypominamy, że w okresie 2015-2016 testujemy wymóg CPD. Poprzez swoje konto na stronie PSA mają Państwo dostęp do aplikacji rejestrującej aktywności CPD. Uprzejmie przypominamy o rejestrowaniu swoich aktywności poświęconych na edukację aktuarialną.

W imieniu Zarządu PSA, Łukasz Delong

Logowanie dla członków PSA

© 2006 - 2019 Polskie Stowarzyszenie Aktuariuszy. Wszelkie prawa zastrzeżone

Stworzone przez: Net Resolve - Projektowanie aplikacji internetowych i tworzenie stron WWW