Polskie Stowarzyszenie Aktuariuszy

Polskie Stowarzyszenie Aktuariuszy - Herb Stowarzyszenia English version

Infromacja z posiedzenia Komisji Sejmowej w sprawie ustawy o działalności ubezpieczeniowej

10 września 2015 roku

Witold Florczak uczestniczył w posiedzeniu Komisji Sejmowej rozpatrującej projekt ustawy o działalności ubezpieczeniowej. Jego relacja:

Byłem dzisiaj(08 09 2015) w Sejmie na posiedzeniu Komisji Finansów Publicznych. Komisja rozpatrywała sprawozdanie podkomisji która zajmowała się projektem ustawy o działalności ubezpieczeniowej. Po przedstawieniu sprawozdania przez przewodniczącą podkomisji poseł Zofię Czernow, Komisja przyjmowała artykuł po artykule. Tryb pracy komisji był całkiem inny niż podkomisji, tzw. strona społeczna dzisiaj nie mogła zabierać głosu, rozpatrywane były tylko poprawki wcześniej zgłoszone przez posłów. Do artykułów „aktuarialnych” nie wprowadzono dzisiaj zmian. Wprowadzono zmiany związane m.in. z wynagradzaniem ubezpieczających w ubezpieczeniach grupowych (art. 18), doprecyzowano termin wysyłania rocznych informacji do ubezpieczających, zmieniono zapisy związane z prowadzeniem baz przez PIU (zwiększono w stosunku do pierwotnego projektu).

Ostatecznie Komisja przyjęła dzisiaj projekt ustawy i zostanie on teraz skierowany do drugiego czytania przez sejm.

Projekt ustawy skierowany do Sejmu jest dostępny jako załącznik do wiadomości na stronie Stowarzyszenia. Zarząd PSA

Odpłatna opinia aktuarialna na potrzeby postępowania sądowego

08 września 2015 roku

Polskie Stowarzyszenie Aktuariuszy poproszone zostało o pomoc w skontaktowaniu z aktuariuszem, który sporządziłby odpłatnie opinię na potrzeby postępowania sądowego. O szczegóły proszę pytać Panią Katarzynę Włodarczak, St. Sekr. Sądowego Sąd Rejonowy w Lesznie I Wydział Cywilny e-mail: kwlodarczak@leszno.sr.gov.pl Jacek Skwierczyński

Czwarta edycja wykładu Wybrane Techniki Aktuarialne

26 sierpnia 2015 roku

Szanowni Państwo, Chcielibyśmy Państwa poinformować, że Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Aktuariuszy planuje czwartą edycję wykładu „Wybrane techniki aktuarialne”. Ukończenie takiego kursu jest jednym z wymagań jakie Polskie Stowarzyszenie Aktuariuszy postawiło osobom chcącym nabyć status członka rzeczywistego Polskiego Stowarzyszenia Aktuariuszy. Kurs powinien być także interesujący dla wszystkich osób pragnących poszerzyć swoją wiedzę z zakresu zastosowań matematyki ubezpieczeniowej i finansowej. Wykład poprowadzą dr hab. Łukasz Delong, prof. SGH oraz dr Adam Pasternak-Winiarski. Planowanych jest 14 spotkań, które odbędą się w semestrze zimowym i letnim w soboty w godzinach 8.30-16.00. Po zakończeniu zajęć w semestrze zimowym i letnim przeprowadzone zostaną dwa egzaminy dwu-godzinne. Kurs rozpocznie się z początkiem października 2015. Szczegółowe informacji dotyczące dokładnych dat spotkań i harmonogramu kursu zostaną podane pod koniec września 2015. Opłata za cały kurs wynosi 2200 zł od uczestnika. Osoby pragnące wziąć udział w wykładzie prosimy o zgłaszanie swojej chęci na adres mailowy wta.1516@gmail.com do dnia 14 września 2015. Płatność prosimy uregulować do dnia 1 października 2015 przelewem na konto 32 1910 1048 2204 0092 7163 0001. Minimalna liczba słuchaczy pozwalająca na uruchomienie wykładu to 10 osób. Gorąco zachęcamy Państwa do udziału. Zarząd PSA Więcej informacji w pliku dołączonym do wiadomości na stronie PSA

Opinia aktuarialna na rzecz postępowania sądowego

13 sierpnia 2015 roku

Polskie Stowarzyszenie Aktuariuszy poproszone zostało o pomoc w skontaktowaniu z aktuariuszem, który sporządziłby odpłatnie opinię na potrzeby postępowania sądowego. O szczegóły proszę pytać Pana Jacka Olszewskiego, St. Sekr. Sądowego XXV Wydział Cywilny Sądu Okręgowego w Warszawie tel. 22 440 41 10 e-mail: j.olszewski@warszawa.so.gov.pl al. Solidarności 127, 00-898 Warszawa www.warszawa.so.gov.pl sprawą XXV C 1139/14 Jacek Skwierczyński

PSA dopuszczone w roli obserwatora do prac sejmowych nad Ustawą o Działalności Ubezpieczeniowej

06 sierpnia 2015 roku

PSA zostało dopuszczone w roli obserwatora do prac komisji sejmowej nad Ustawą o działalności ubezpieczeniowej. Witold Florczak obserwował posiedzenie komisji w dniu 04 08 2015. Poniżej jego relacja:

Wczoraj byłem na posiedzeniu podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.

Posiedzenie otworzyła Pani Poseł Zofia Czemow, powitała zebranych i przekazała głos Pani wiceminister Izabeli Leszczynie, która zrobiła wprowadzenie do ustawy, mówiąc o Dyrektywie Solvency II, ale sporo miejsca poświeciła też rozwiązaniom prokonsumenckim, które znalazły się w ustawie.

Dyskusja na wczorajszym posiedzeniu zgodnie ze słowami przewodniczącej podkomisji dotyczyła tylko spraw ogólnych bez omawiania poszczególnych artykułów. Harmonogram dalszych prac:

• do 24 sierpnia można zgłaszać uwagi, propozycje zmian do ustawy do sekretariatu Komisji Finansów Publicznych,

• 27 i 28 sierpnia odbędą się kolejne posiedzenia podkomisji na których podkomisja będzie omawiać poszczególne artykuły (wydaje się, ze wtedy też powinniśmy być obecni),

• 6 września – podkomisja planuje (najpóźniej) zakończyć prace (tak aby było gotowe wszystkie dokumenty),

• 8 września – to termin kiedy najpóźniej Komisja Finansów Publicznych ma zaakceptować prace podkomisji,

• 9 września – zaczyna się posiedzenie sejmu (będą jeszcze trzy posiedzenia sejmu do końca kadencji).

Zarząd

Logowanie dla członków PSA

© 2006 - 2019 Polskie Stowarzyszenie Aktuariuszy. Wszelkie prawa zastrzeżone

Stworzone przez: Net Resolve - Projektowanie aplikacji internetowych i tworzenie stron WWW