Polskie Stowarzyszenie Aktuariuszy

Polskie Stowarzyszenie Aktuariuszy - Herb Stowarzyszenia English version

Szkoła Nauk Aktuarialnych PSA i SGH - program

25 kwietnia 2019 roku

Szanowni Państwo,

Zarząd PSA pragnie poinformować o terminach i tematach Szkoły Nauk Aktuarialnych organizowanej wspólnie przez Polskie Stowarzyszenia Aktuariuszy i Szkołę Główną Handlową.

Szkoła planowana jest w dniach:

 • 10-11 czerwca 2019: Dependence in Insurance: Beyond Correlation and the Bivariate Normal Distribution, Prof. Dr Matthias Scherer.
 • 12-14 czerwca 2019: Programowanie w pakiecie R, Piotr Ćwiakowski.
 • 17 czerwca 2019: “Co nowego w ubezpieczeniach życiowych w Europie?”, dr Aleksander Rejman, Tomasz Konieczny

Program Szkoły znajduje się w załączniku do niniejszej wiadomości (po kliknięciu w tytuł).

Informacje na temat sposobu rejestracji wyślemy do Państwa na początku maja.

Z poważaniem,

Zarząd PSA

Życzenia Świąteczne

21 kwietnia 2019 roku

Wszystkim członkom i sympatykom Stowarzyszenia Pogodnych Świąt życzy Zarząd PSA

Informacja o Walnym Zebraniu Polskiego Stowarzyszenia Aktuariuszy w dniu 16.04.2019

17 kwietnia 2019 roku

Szanowni Państwo,

W dniu 16 kwietnia 2019 r. Walne Zebranie Polskiego Stowarzyszenia Aktuariuszy:

1. Zatwierdziło:

 • sprawozdanie Zarządu z działalności za 2018 rok,
 • sprawozdanie finansowe PSA za 2018 rok;

2. Udzieliło absolutorium ustępującemu Zarządowi;

3. Wybrało:

 • Zarząd w składzie: Wiktor Bandkowski, Witold Czechowski, Łukasz Delong, Witold Florczak, Arkadiusz Januszewski, Marcin Krzykowski, Renata Onisk, Jacek Skwierczyński, Marcin Zwara,
 • Komisję Rewizyjną w składzie: Krzysztof Bukowski, Charles Levi, Sławomir Sadowski, Jarosław Zembowicz,
 • Komisję Dyscyplinarną w składzie: Wojciech Antoniak, Witold Czechowski, Łukasz Delong, Jacek Skwierczyński, Krzysztof Woźniakowski.

Jednocześnie nowo powołany Zarząd serdecznie dziękuje ustępującym Członkom Zarządu za zaangażowanie i pracę, którą wnieśli w poprzedniej kadencji.

Z poważaniem,

Zarząd PSA

Wymogi Continuous Professional Development (CPD)

15 kwietnia 2019 roku

Szanowni Państwo,

W związku z wejściem z życie nowego statutu Polskiego Stowarzyszenia Aktuariuszy, Zarząd na swoim ostatnim posiedzeniu wprowadził formalnie w życie program CPD w załączonej do niniejszej wiadomości treści.

Wymóg CPD wchodzi w życie 1 maja 2019, natomiast pierwszym okresem rozliczeniowym CPD będzie okres 01.05.2019-31.12.2021.

W najbliższym czasie będzie Państwu udostępniona nowa strona Polskiego Stowarzyszenia Aktuariuszy, która m.in. umożliwi dodawanie aktywności związanych z CPD.

Zarząd PSA

Walne Zebranie PSA - 16 kwietnia 2019 - dokumenty

15 kwietnia 2019 roku

Warszawa, 15.04.2019

Do: Członkowie Polskiego Stowarzyszenia Aktuariuszy

W związku z Walnym Zebraniem Członków Polskiego Stowarzyszenia Aktuariuszy, Zarząd PSA przekazuje Państwu następujące dokumenty dostępne po kliknięciu w tytuł wiadomości:

 • List Prezesa PSA do Członków
 • Agendę Walnego
 • Regulamin wyborów
 • Wzór upoważnienia do głosowania

W części zamkniętej serwisu dostępne są także:

 • sprawozdanie merytoryczne z działalności
 • sprawozdanie finansowe

Z poważaniem,

Zarząd PSA

Logowanie dla członków PSA

© 2006 - 2019 Polskie Stowarzyszenie Aktuariuszy. Wszelkie prawa zastrzeżone

Stworzone przez: Net Resolve - Projektowanie aplikacji internetowych i tworzenie stron WWW