Polskie Stowarzyszenie Aktuariuszy

Polskie Stowarzyszenie Aktuariuszy - Herb Stowarzyszenia English version

Walne Zebranie Członków PSA - 17 maja 2018

13 kwietnia 2018 roku

Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Aktuariuszy zwołuje na dzień 17 maja 2018 roku na godzinę 17:00 (I termin) lub na godzinę 17:30 (II termin) Walne Zebranie Polskiego Stowarzyszenia Aktuariuszy w Centrum Konferencyjnym przy ul. Ogrodowej 58 w Warszawie.

W przypadku gdyby nie mogli Państwo osobiście uczestniczyć w Walnym Zebraniu Członków PSA, uprzejmie prosimy o wypełnienie załączonego do niniejszej wiadomości wzoru upoważnienia (dostępny po kliknięciu w tytuł tej wiadomości) i o przekazanie osobie, która będzie uczestniczyć w Walnym.

Porządek obrad jest następujący:

1. Otwarcie Walnego Zebrania

2. Sporządzenie listy obecności i stwierdzenie ważności Zebrania do podejmowania uchwał

3. Wybór Przewodniczącego i Protokolanta (jawne)

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej

5. Przyjęcie porządku obrad

6. Sprawozdania Zarządu z działalności w roku 2017 oraz sprawozdanie finansowe Zarządu za rok 2017.

7. Opinia Komisji Rewizyjnej do sprawozdań Zarządu za 2017 rok

8. Przyjęcie sprawozdania finansowego za 2017 rok

9. Przyjęcie sprawozdania z działalności Zarządu za 2017 rok.

10. Zmiany w statucie PSA

11. Sprawy różne

12. Zamknięcie Walnego Zebrania

Z poważaniem,

Zarząd Stowarzyszenia

Obserwatorzy na spotkania komitetów AAE w Warszawie 3-4 maja 2018

09 kwietnia 2018 roku

W dniach 3-4 maja 2018 odbędą się spotkania komitetów AAE w Warszawie:

Czwartek 3 maja 2018:

  • 14.30-17.00: Social Security Subcommittee

Piątek 4 maja 2018:

  • 09.00-16.00 Education Committee meeting
  • 09.00-16.00 Pensions Committee meeting
  • 09.00-16.00 Risk Management Committee meeting

PSA ma prawo wydelegowania obserwatorów na te spotkania.

Osoby zainteresowane obserwowaniem prac tych komitetów prosimy o wysłanie do dnia 23 kwietnia 2018 maila na adres jacek.skwierczynski@actuary.org.pl z podaniem komitetu, którego prace członek PSA chciałby obserwować.

Zarząd PSA

Życzenia od Zarządu PSA

31 marca 2018 roku

Zarząd PSA składa wszystkim członkom i sympatykom Stowarzyszenia życzenia wszystkiego najlepszego z okazji Świat Wielkiej Nocy.

Zarząd PSA

Notatka ze spotkania 5 lutego 2018 na temat zmiany statutu PSA

12 lutego 2018 roku

Szanowni Państwo,

W zamkniętej części serwisu (dostępnej wyłącznie dla członków PSA) pojawiła się notatka ze spotkania, które odbyło się 5 lutego 2018 i dotyczyło planowanych zmian w statucie PSA.

Zarząd PSA

Informacja o zgłaszaniu kandydatów na obserwatora w Komitecie Zarządzania Ryzykiem AAE

12 lutego 2018 roku

W chwili obecnej przedstawicielem PSA w Komitecie Zarządzania Ryzykiem IAA (wyłonionej z Komitetu Investment and Financial Risk) jest Marcin Zwara, natomiast istnieje możliwość wydelegowania dodatkowo jednego obserwatora z ramienia PSA. Obserwator powinien aktywnie wspierać prace komisji, jeździć (jeden-dwa razy w roku) na spotkania Komisji oraz pisać sprawozdania z jej prac dla członków PSA. PSA pokrywa koszty dojazdu i noclegu – nie pokrywa kosztów wyżywienia i diet.

Zarząd PSA zwraca się z prośba o zgłaszanie kandydatów na obserwatorów do dnia 13 lutego 2018 do końca dnia na adres jacek.skwierczynski@actuary.pl.

Decyzja o wyborze obserwatora jest w kompetencji Zarządu PSA, a kryteriami branymi pod uwagę będą: aktywność i praca na rzecz PSA oraz kompetencja w temacie zarządzania ryzykiem (prosimy by zgłoszenia zawierały takie informacje). Decyzja Zarządu zostanie podana do wiadomości członków.

Logowanie dla członków PSA

© 2006 - 2018 Polskie Stowarzyszenie Aktuariuszy. Wszelkie prawa zastrzeżone

Stworzone przez: Net Resolve - Projektowanie aplikacji internetowych i tworzenie stron WWW