Polskie Stowarzyszenie Aktuariuszy

Polskie Stowarzyszenie Aktuariuszy - Herb Stowarzyszenia English version

Webinary Actuarial Association of Europe

03 kwietnia 2019 roku

Szanowni Państwo,

Zachęcamy do zainteresowania się webinarami organizowanymi przez Actuarial Association of Europe (zaliczane do CPD).

  • 9 maja 2019: Webinar on the new AAE Core Syllabus
  • 25 czerwca 2019: Meeting the Challenge of Ageing in the EU

Zwracamy uwagę, że wymagana jest wcześniejsza rejestracja, której szczegóły znajdują się w plikach załączonych do niniejszej wiadomości.

Z poważaniem,

Zarząd PSA

Walne Zebranie PSA - 16 kwietnia 2019

20 marca 2019 roku

Warszawa, 20.03.2019

Do: Członkowie Polskiego Stowarzyszenia Aktuariuszy

Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Aktuariuszy zwołuje na dzień 16 kwietnia 2019 roku na godzinę 17:15 (I termin) lub na godzinę 17:30 (II termin) Walne Zebranie Członków Polskiego Stowarzyszenia Aktuariuszy.

Walne Zebranie Członków odbędzie się w budynku C Szkoły Głównej Handlowej, sala 4a, Al. Niepodległości 128, Warszawa.

Z poważaniem,

Zarząd PSA

Nowy statut Polskiego Stowarzyszenia Aktuariuszy / wymogi CPD

20 marca 2019 roku

Szanowni Państwo,

Zarząd PSA z radością informuje, że 5 marca 2019 r. w KRS został zarejestrowany nowy statut Polskiego Stowarzyszenia Aktuariuszy. Zachęcamy do zapoznania się z tym dokumentem, który wraz z regulaminem wyborów został umieszczony jako załącznik do niniejszej wiadomości.

Jednym z najważniejszych postanowień nowego statutu jest wprowadzenie programu CPD. Formalnie program CPD nie został jeszcze zatwierdzony przez Zarząd, gdyż konieczna jest aktualizacja dokumentu, także ze względu na termin rejestracji nowego statutu (projekt w załączeniu).

Spodziewamy się, że biorąc pod uwagę powyższe wymóg CPD wejdzie w życie 1 maja 2019, natomiast pierwszym okresem rozliczeniowym CPD będzie 01.05.2019-31.12.2021.

Zarząd PSA

Plany dotyczące szkoleń z mikro/makroekonomii oraz profesjonalizmu

18 marca 2019 roku

Szanowni Państwo,

W związku ze zgłaszanym przez Członków i kandydatów na Członków zapotrzebowaniem na szkolenia w zakresie mikro/makroekonomii oraz profesjonalizmu, Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Aktuariuszy informuje, że planuje zorganizować powyższe szkolenia na jesieni (w okolicach października).

Szczegóły dotyczące terminów oraz organizacji powyższych szkoleń będą podane na stronie PSA.

Zarząd PSA

Zaproszenie do zgłaszaniu kandydatur do Komisji Akredytacyjnej

18 marca 2019 roku

Szanowni Państwo,

Zgodnie ze statutem PSA, “w skład Komisji Akredytacyjnej wchodzi od 5 do 7 osób, które są Członkami Rzeczywistymi Stowarzyszenia o co najmniej 5 letnim stażu lub niekwestionowanymi autorytetami w dziedzinie nauk aktuarialnych. Przynajmniej jeden z członków Komisji Akredytacyjnej musi być członkiem Zarządu.”

Ponieważ w chwili obecnej Komisja składa się z 4 członków, Zarząd chciałby uzupełnić jej skład przynajmniej do wymaganej liczby. W związku z tym zwracamy się z prośbą o zgłaszanie się kandydatów do Komisji Akredytacyjnej na adres jacek.skwierczynski@openlife.pl.

Decyzja o wyborze członków Komisji Akredytacyjnej leży w kompetencji Zarządu PSA, natomiast ze względu na kończącą się kadencję obecny Zarząd pozostawi formalny wybór i decyzję o uzupełnieniu Komisji swoim następcom.

Zarząd PSA

Logowanie dla członków PSA

© 2006 - 2019 Polskie Stowarzyszenie Aktuariuszy. Wszelkie prawa zastrzeżone

Stworzone przez: Net Resolve - Projektowanie aplikacji internetowych i tworzenie stron WWW