Polskie Stowarzyszenie Aktuariuszy

Polskie Stowarzyszenie Aktuariuszy - Herb Stowarzyszenia English version

Walne Zebranie PSA 25 04 2017

09 marca 2017 roku

Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Aktuariuszy zwołuje Walne Zebranie Stowarzyszenia na dzień 25 04 2017 na godzinę 17:00 (I termin) lub na godzinę 17:30 (II termin).

Miejsce, gdzie odbędzie się Walne Zebranie, porządek obrad i sprawozdanie Zarządu z działalności w roku 2016 zostaną przesłane niebawem.

Przypominamy, że przedmiotem obrad tego Walnego Zebrania będą m.in.:

zmiany w statucie Stowarzyszenia

wybory nowych władz Stowarzyszenia

Apelujemy do Członków o zgłaszanie uwag do statutu – dyskusja odbywa się obecnie na Forum PSA oraz do zgłaszania kandydatur do nowych władz Stowarzyszenia. Zachęcamy kandydatów do władz Stowarzyszenia do wykorzystania strony Stowarzyszenia do zaprezentowania się Członkom – wysłana na adres jacek.skwierczynski@actuary.org.pl informacja w postaci pliku w formacie pdf udostępniona zostanie, zgodnie ze wskazaniem autora, publicznie na stronie Stowarzyszenia lub tylko dla zalogowanych członków Stowarzyszenia.

Z poważaniem

Zarząd

Polskie Stowarzyszenie Aktuariuszy

Dyskusja nad propozycją zmiany statutu PSA

03 marca 2017 roku

Szanowni Członkowie. W pierwszym tygodniu konsultacji zamieszczono 0 (słownie zero) uwag na forum PSA, gdzie zmiany te są dyskutowane.

Przypominamy, że zmiany w statucie są kluczowe dla sposobu działania Stowarzyszenia w następnych latach.

Zmiany w statucie dotyczą nas wszystkich.

Oczekujemy zaangażowania Członków!

Zarząd PSA

newsletter IAA

03 marca 2017 roku

Szanowni Członkowie. Pod adresem http://www.actuaries.org/LIBRARY/Newsletters/2017_February.pdf

dostępny jest newsletter IAA.

Zarząd PSA

Oferta pracy - Deloitte

01 marca 2017 roku

Szanowni Państwo,

W sekcji “Praca” w części dostępnej dla Członków PSA została umieszczona oferta pracy w Deloitte.

Zarząd PSA

Polskie Stowarzyszenie Aktuariuszy zgłosiło chęć organizowania w roku 2020 kolokwium ASTIN w Warszawie.

17 lutego 2017 roku

Zarząd PSA podjął decyzję o zgłoszeniu kandydatury Warszawy na miejsce kolokwium ASTIN w roku 2020.

Kolokwium ASTIN było już raz organizowane w Polsce – w roku 1969 w Sopocie.

Zgłoszenie to (i ewentualne przyjęcie kandydatury Warszawy) nie pociąga za sobą zobowiązań finansowych ze strony PSA.

Wszystkie kwestie finansowe (przychody, koszty, zyski, straty) pozostają w gestii IAA.

Jeśli ktoś zna organizatorów lub uczestników kolokwium AUSTIN 1969 w Sopocie uprzejmie prosimy o kontakt z Zarządem PSA.

Zarząd PSA.

Logowanie dla członków PSA

© 2006 - 2018 Polskie Stowarzyszenie Aktuariuszy. Wszelkie prawa zastrzeżone

Stworzone przez: Net Resolve - Projektowanie aplikacji internetowych i tworzenie stron WWW