Polskie Stowarzyszenie Aktuariuszy

Polskie Stowarzyszenie Aktuariuszy - Herb Stowarzyszenia English version

QIS5 practical workshop – 25/26 August – Frankfurt (CEIOPS offices)

09 czerwca 2010 roku

Information from Michael Lucas Groupe Consultatif Actuariel Européen

QIS5 practical workshop – 25/26 August – Frankfurt (CEIOPS offices)

A QIS5 Workshop is being organised jointly by CEIOPS and the Groupe Consultatif. The Workshop will provide hands-on practical guidance on interpreting the substantial QIS5 technical specification in order to calculate reliable values of technical provisions and of the standard formula SCR.

(Details are also available from the Home page of the Groupe’s web site at www.gcactuaries.org/index.html).

Note that the number of places is strictly limited, and the closing date for registration is 1 July. There is no fee for this Workshop.

Zaproszenie członków PSA do udziału w pracach grup roboczych d/s wdrożenia dyrektywy „Solvency2” do polskich regulacji rachunkowych i podatkowych

08 czerwca 2010 roku

W ramach prac Grupy Roboczej Solvency II utworzone zostały dwie podgrupy robocze, których celem będzie analiza i wypracowywanie stanowiska PSA w sprawie wpływu wdrożenia dyrektywy „Solvency2” (Wypłacalność2) na polskie regulacje rachunkowe i podatkowe w zakresie ubezpieczeń życiowych (Podgrupa 1) i ubezpieczeń majątkowych (Podgrupa 2). Prace podgrup będą w dużej mierze prowadzone wspólnie ze względu na pokrywający się zakres tematów.

Zapraszamy chętnych członków PSA do wzięcia udziału w pracach podgrupy.

Szczegółowe informacje wraz z załącznikiem znajdują się w części serwisu (sekcja “Wiadomości”) dostępnej wyłącznie dla Członków PSA.

Request for temporary technical assistance for the Solvency II project

07 czerwca 2010 roku

To: Insurance Committee

Copy: Membres titulaires

Members of the Insurance Committee who attended last month’s meeting will be it has been agreed to provide temporary technical assistance for the Solvency II project (see item 10.1 of the minutes of this meeting). The Committee chairman and the Solvency II project manager have prepared the attached ‘profile’ for this appointment. We recognise that individuals such as we are seeking here are exceptional and not easy to find. Nevertheless if members of the Insurance Committee have any suggestions of persons who might be interested and/or worth approaching please contact Seamus, Karel or myself.

Michael Lucas Groupe Consultatif Actuariel Européen

Napier House 4 Worcester Street Oxford OX1 2AW UK

Tel: +44 1865 268 218 Fax: +44 1865 268 244 Web: www.gcactuaries.org

Załącznik jest dostępny po kliknięciu w tytuł wiadomości na stronie PSA

Zaproszenie członków PSA do udziału w pracach grupy robocza d/s wprowadzenia „funkcji aktuarialnej” do polskiego systemu prawnego

28 maja 2010 roku

W ramach Grupy Roboczej Solvency II. powstała podgrupa robocza ds. wprowadzenia „funkcji aktuarialnej” do polskiego systemu prawnego.

Zapraszamy chętnych członków PSA do wzięcia udziału w pracach podgrupy. Szczegółowe informacje znajdują się w części serwisu (sekcja “Wiadomości”) dostępnej wyłącznie dla Członków PSA.

Informacja o spotkaniu Grupy Roboczej Solvency II

28 maja 2010 roku
W dniu 13 maja 2010 odbyło się pierwsze spotkanie Grupy Roboczej Solvency II. Celem Grupy byłoby wypracowywanie stanowiska PSA i przekazywania Zarządowi do ewentualnego zaprezentowania na zewnątrz Stowarzyszenia. W wyniku dyskusji zostały powołane następujące podgrupy:
  • Podgrupa ds. funkcji aktuarialnej. Przewodniczący: Jacek Skwierczyński
  • Podgrupa ds. regulacji rachunkowych i podatkowych w ubezpieczeniach życiowych. Przewodniczący: Tomasz Kryłowicz.
  • Podgrupa ds. regulacji rachunkowych i podatkowych w ubezpieczeniach majątkowych. Przewodniczący: Marcin Sadek.
  • Podgrupa ds. monitorowania działań regulacyjnych Solvency II. Przewodniczący: Witold Czechowski.

Zadaniem przewodniczących każdej z podgrup jest stworzenie wiadomości zapraszających do uczestnictwa w nich wszystkich członków PSA. Oczekiwana jest comiesięczna częstość spotkań grupy roboczej, natomiast w międzyczasie preferowana jest komunikacja emailowa. Na stronie PSA miałyby być umieszczane jedynie komunikaty/newsletter. Kolejne spotkanie odbędzie się 11.06.2010 o godz. 17.00. w siedzibie Deloitte (Al. Jana Pawła II 19, Warszawa).

Logowanie dla członków PSA

© 2006 - 2019 Polskie Stowarzyszenie Aktuariuszy. Wszelkie prawa zastrzeżone

Stworzone przez: Net Resolve - Projektowanie aplikacji internetowych i tworzenie stron WWW