Polskie Stowarzyszenie Aktuariuszy

Polskie Stowarzyszenie Aktuariuszy - Herb Stowarzyszenia English version

Task Force to discuss modelling of health insurance underwriting risk

27 kwietnia 2010 roku

The European Commission recently established a Task Force to discuss the modelling of health insurance underwriting risk in the SCR standard formula of Solvency II. The task force comprises representatives of the insurance industry, the actuarial profession (Groupe Consultatif) and CEIOPS, and will provide technical advice on health underwriting risk to be tested in QIS5.

The first meeting of this Task Force was held on 22 April, at which David Paul represented the Groupe Consultatif. Here are attached documents from this meeting

Any feedback should be senty directly to David Paul (dpaul@uk.ey.com) by 3 May.

Załączniki do niniejszej wiadomości są dostępne na stronie PSA po kliknięciu w tytuł wiadomości (na stronie).

Grupa robocza PSA - Solvency II

21 kwietnia 2010 roku

Do Wszystkich Członków Polskiego Stowarzyszenia Aktuariuszy

Wraz z przyjęciem przez Parlament Europejski Dyrektywy Solvency II oraz zakończeniem procesu konsultacyjnego przez CEIOPS, Zarząd PSA stwierdził, że istnieje potrzeba zainicjowania działań Grupy Roboczej mającej na celu wprowadzenie właściwych standardów przy wdrożeniu Solvency II w Polsce.

Celem Grupy byłoby wypracowywanie stanowiska PSA i przekazywania Zarządowi do ewentualnego zaprezentowania na zewnątrz Stowarzyszenia.

Grupa zajęłaby się następującymi działaniami:

  • Przygotowywaniem oświadczeń i komunikatów PSA na temat zagadnień technicznych związanych z Solvency II
  • Opracowywaniem standardów do praktycznych i technicznych pytań związanych z wdrażanymi regulacjami Solvency II
  • Przygotowywaniem opinii i stanowisk PSA na tematy techniczne przekazywane Zarządowi do ewentualnego zaprezentowania do KNF lub Ministerstwa Finansów.
  • Innymi działaniami dotyczącymi aktuariuszy w projekcie Solvency II.

Grupa zajmowałabym się zagadnieniami dla ubezpieczeń majątkowych i życiowych oraz ewentualnie w razie konieczności, tworzone byłyby podgrupy dla analizy poszczególnych obszarów.

Pracami grupy kierować będzie Renata Onisk.

Przewidywana częstotliwość spotkań raz w miesiącu lub częściej / rzadziej w zależności od pilności tematów.

Zapraszamy osoby chętne do zgłaszania się do uczestnictwa w działaniach Grupy na adres emailowy: Renata.Onisk@actuary.org.pl

Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt.: “Zagadnienia Akturialne – teoria i praktyka”

07 kwietnia 2010 roku

Komitet Organizacyjny serdecznie zaprasza do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt.: “Zagadnienia Akturialne – teoria i praktyka”, organizowanej przez Katedrę Statystyki Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Konferencja odbędzie się w dniach 6 – 8 września 2010 r. we Wrocławiu.

Celem tej Konferencji, podobnie jak i poprzednich Konferencji organizowanych przez Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Politechnikę Łódzką oraz Szkołę Główną Handlową i Uniwersytet Warszawski, jest konsolidacja ośrodków akademickich prowadzących badania dotyczące ubezpieczeń oraz stworzenie szerokiego forum do wymiany poglądów na wszystkie problemy dotyczące zagadnień aktuarialnych, zarówno ich aspektów teoretycznych, jak też wszelkich możliwych zastosowań praktycznych.

Szczegółowe informacje o Konferencji znajdą Państwo w załączonej ulotce oraz na stronie internetowej Konferencji dostępnej pod adresem: www.stakt2010.ue.wroc.pl

Załacznik jest dostępny po kliknięciu w tytuł wiadomości

EAA Course on ERM Parts III & IV

07 kwietnia 2010 roku

We would like to draw your attention to the EAA series on Enterprise Risk Management “ERM”:

Part III: Risk Mitigation and Risk Optimization

June 14th to 16th, 2010 | Frankfurt/Main / Germany

Part IV: Risk Management Concept & Tools

June 17th to 19th, 2010 | Frankfurt/Main / Germany

Enterprise Risk Management has become more and more important in the financial market. Actuarial education is already offering basic knowledge in risk management. This knowledge should be extended to a comprehensive risk management that integrates the economic background as well as the principal techniques used in risk management.

This EAA Course on ERM is offered for the first time in 2010 and focuses on practical knowledge needed in managing a comprehensive risk management. The seminars are suited for actuaries or actuarial trainees that are directly or indirectly involved in issues with regard to financial risk management within insurance and pension companies.

Please note that the early-bird for part III and IV ends on 14th and 17th April 2010. Register now and save with the early-bird fee!

Please find additional information in the enclosed announcement or at www.actuarial-academy.com. An overview on upcoming events is enclosed.

Załacznik jest dostępny po kliknięciu w tytuł wiadomości

Ponowne zaproszenie na Walne Zebranie Polskiego Stowarzyszenia Aktuariuszy

23 marca 2010 roku

Warszawa, 23 marca 2010 roku

Członkowie Polskiego Stowarzyszenia Aktuariuszy wszyscy

Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Aktuariuszy zwołuje na dzień 24 marca 2010 roku na godzinę 17:30 (I termin) lub na godzinę 18:00 (II termin) Walne Zebranie Polskiego Stowarzyszenia Aktuariuszy na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego (ul. Długa 44/50). Zebranie odbędzie się w Sali 203.

Porządek obrad jest następujący:

1. Otwarcie Walnego Zebrania 2. Sporządzenie listy obecności i stwierdzenie ważności Zebrania do podejmowania uchwał 3. Wybór przewodniczącego i protokolanta 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej 5. Przyjęcie porządku obrad 6. Przyjęcie sprawozdań finansowych, sprawozdań Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej za 2008 rok 7. Udzielenie absolutorium Członkom Zarządu. 8. Wybór komisji dyscyplinarnej zdefiniowanej w dokumencie „Regulamin Polskiego Stowarzyszenia Aktuariuszy, Dyscyplina Publiczna” (http://www.actuary.org.pl/PSA_DisciplinaryProcess_PL.pdf) 9. Prezentacja koncepcji wprowadzenia CPD do wymagań dla Członków Stowarzyszenia 10. Sprawy różne 11. Zamknięcie Walnego Zebrania

Z poważaniem,

Za Zarząd Stowarzyszenia,

Piotr Szlenk Charles Levi Renata Onisk
Piotr Borowski Wojciech Mojżuk Marcin Krzykowski
Andrzej Kwasowiec Marcin Łuczyński

Logowanie dla członków PSA

© 2006 - 2019 Polskie Stowarzyszenie Aktuariuszy. Wszelkie prawa zastrzeżone

Stworzone przez: Net Resolve - Projektowanie aplikacji internetowych i tworzenie stron WWW