Polskie Stowarzyszenie Aktuariuszy

Polskie Stowarzyszenie Aktuariuszy - Herb Stowarzyszenia English version

Kurs "Wybrane techniki aktuarialne"

17 grudnia 2009 roku

Szanowni Państwo,

Chciałbym Państwa poinformować, że zgodnie z decyzją Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Aktuariuszy stowarzyszenie zorganizowało wykład „Wybrane techniki aktuarialne”. Ukończenie takiego kursu jest jednym z wymagań jakie Polskie Stowarzyszenie Aktuariuszy postawiło osobom chcącym nabyć status członka rzeczywistego Polskiego Stowarzyszenia Aktuariuszy. Szczegółowy plan wykładu (Sylabus) stanowi załącznik do niniejszego listu.

Wykład poprowadzi Pan Andrzej Kwasowiec, członek Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Aktuariuszy.

Andrzej Kwasowiec jest bardzo doświadczonym aktuariuszem. Po ukończeniu studiów na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki przez wiele lat pracował w Commercial Union Polska (dzisiejsza Aviva), a obecnie piastuje stanowisko Actuarial Manager w firmie KPMG. Andrzej wykładał również Nauki Aktuarialne na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Proponowany wykład zawiera 120 godzin lekcyjnych, rozbitych po połowie na wykład i ćwiczenia. Wykład będzie przeprowadzony po raz pierwszy, więc trudno oszacować czas potrzebny na ten wykład. Jeśli okaże się, że do przyswojenia materiału potrzebna będzie większa liczba godzin wykład zostanie wydłużony. Odbywać się będzie w soboty o godzinie 10 w Sali D (w nowej części budynku) na wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego (ul. Długa 44/50) po 8 godzin lekcyjnych tygodniowo, z przerwą w lutym. Pierwszy wykład odbędzie się w dniu 9 stycznia 2010. Szczegóły co do rozkładu zajęć, jak również form zaliczenia uzgodnione będą pomiędzy słuchaczami i wykładowcą.

Opłata za kurs wynosi 1800 zł od uczestnika. Wpłat prosimy dokonywać na konto stowarzyszenia przed przystąpieniem do wykładu: Deutsche Bank PBC S.A Firma: POLSKIE STOWARZYSZENIE AKTUARIUSZY Numer konta: 32 1910 1048 2204 0092 7163 0001 Osoby chętne do wzięcia udziału w wykładzie prosimy zgłaszać się do prowadzącego (akwasowiec@uksw.edu.pl) do dnia 31 grudnia 2009.

Gorąco zachęcam Państwa do udziału.

Pozdrawiam serdecznie,

Piotr Szlenk

Special issue of the IAA Newsletter December 2009 is now available

14 grudnia 2009 roku

A special issue of the IAA Newsletter, December 2009, is now available on the IAA home page (direct link: http://www.actuaries.org/LIBRARY/Newsletters/December_Special_2009_EN.pdf)

The main purpose of this special issue is to report on the recent Council and Committee meetings in Hyderabad, India (November 2009).

Ponowne zaproszenie na szkolenie z profesjonalizmu (Professionalism Course)

10 grudnia 2009 roku

Szanowni Państwo,

Jak zapewne wszyscy Państwo wiecie, w marcu 2008 zmieniliśmy Statut Polskiego Stowarzyszenia Aktuariuszy, tak byśmy spełniali wymogi edukacyjne stawiane nam przez międzynarodowe środowisko aktuarialne reprezentowane przez IAA (International Actuarial Association) oraz Groupe Consultatif.

Jednym z elementów nowych wymagań edukacyjnych jest punkt dotyczący profesjonalizmu. Opis wymagań IAA dotyczący tego przedmiotu mogą Państwo znaleźć na: http://www.actuaries.org/ABOUT/Documents/Education_Syllabus_EN.pdf, w punkcie nr. 10

Szkolenie w tym temacie jest obowiązkowe dla każdej osoby, zamierzającej zostać członkiem rzeczywistym (Fellow) każdego stowarzyszenia aktuarialnego zrzeszonego w IAA i Groupe Consultatif.

W związku z tym chciałbym ponownie Państwa zaprosić na pierwsze szkolenie tego typu. Szkolenie to odbędzie się w Warszawie w dniach 25-26 stycznia 2010 roku, będzie bezpłatne i będzie trwało półtora dnia. O miejscu szkolenia poinformuję Państwa w późniejszym terminie. Szczegółowy plan szkolenia stanowi załącznik do niniejszego listu na stronie www.actuary.org.pl.

Szkolenie to jest obowiązkowe dla tych osób, którzy chcą nabyć status członka rzeczywistego Polskiego Stowarzyszenia Aktuariuszy. Jednakże na temat profesjonalizmu należy spojrzeć szerzej. Wszyscy obecni członkowie rzeczywiści zostali zaklasyfikowani tak na podstawie oczywistej zasady, że żadne prawo nie działa wstecz. Temat profesjonalizmu nie był jednak poruszany na forum Stowarzyszenia od bardzo dawna. W szczególności nie są nam dobrze znane standardy profesjonalizmu obowiązujące w innych organizacjach aktuarialnych na świecie. Nie mamy w związku z tym również świadomości czy i jakie standardy powinny nas obowiązywać. W związku z tym choć Zarząd PSA nie jest w stanie sprawić, aby szkolenie to było obowiązkowe, to chciałbym gorąco zaapelować o udział w szkoleniu; szczególnie, że prowadzącym szkolenie będzie Pan Christopher Daykin, jedna z najbardziej znanych osób w środowisku aktuarialnym na świecie. Biografię Pana Daykin’a mogą znaleźć Państwo na stronie internetowej http://en.wikipedia.org/wiki/Christopher_Daykin. Trudno wyobrazić sobie lepszego prowadzącego takie szkolenie.

Osoby chętne do udziału w szkoleniu proszone są o zgłaszanie się do mnie – Piotra Szlenka (piotr.szlenk@allianz.pl) najpóźniej do dnia 17 grudnia 2009. Proszę jednak o w miarę wczesne zgłoszenia.

Również prosiłbym o przekazanie powyższej informacji osobom nie będącym członkami stowarzyszenia, a zainteresowanych tematem.

Jeszcze raz zachęcam Państwa do uczestnictwa i serdecznie pozdrawiam,

Piotr Szlenk Prezes Polskie Stowarzyszenie Aktuariuszy

List podsumowujący prace grupy roboczej PSA ds. postulatów do regulatorów i ustawodawców ubezpieczeniowych

04 grudnia 2009 roku

Szanowni Państwo,

W dniu 9 października dostaliście Państwo e-mail powołujący grupę roboczą PSA ds. postulatów do regulatorów i ustawodawców ubezpieczeniowych. Chciałbym Państwa poinformować, że grupa ta zakończyła swoją działalność. Wnioski z prac tej grupy zostały przedyskutowane na posiedzeniu Zarządu PSA w dniu 25 listopada 2009.

Chciałbym Państwa poinformować, że zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią dokument podsumowujący pracę grupy został umieszczony jako załącznik do niniejszej wiadomości na stronie internetowej stowarzyszenia w sekcji „tylko dla członków” (czyli „za hasłem”).

Bardzo proszę o zgłaszanie uwag i komentarzy do tego dokumentu bezpośrednio do mnie (piotr.szlenk@allianz.pl) do 17 grudnia 2009 roku. W dniu 18 grudnia 2009 Państwa uwagi będą przedstawione na kolejnym zebraniu zarządu PSA. Po ich przedyskutowaniu zostaną wyciągnięte końcowe wnioski które zostaną już przedstawione w postaci postulatów podczas ewentualnych dyskusji z Ministerstwem Finansów oraz Urzędem Nadzoru. Chciałbym w tym miejscu serdecznie podziękować członkom grupy roboczej za udział w pracach i wkład w końcowy efekt.

Pozdrawiam Państwa bardzo serdecznie, Piotr Szlenk Prezes Polskiego Stowarzyszenia Aktuariuszy

Prezentacja nt. Dynamic Policyholder Behaviour ze spotkania członków PSA

04 grudnia 2009 roku

Treść prezentacji znaduje się w załączniku na stronie www.actuary.org.pl po kliknięciu na temat wiadomości.

Logowanie dla członków PSA

© 2006 - 2019 Polskie Stowarzyszenie Aktuariuszy. Wszelkie prawa zastrzeżone

Stworzone przez: Net Resolve - Projektowanie aplikacji internetowych i tworzenie stron WWW