Polskie Stowarzyszenie Aktuariuszy

Polskie Stowarzyszenie Aktuariuszy - Herb Stowarzyszenia English version

Workshop on Copula Theory and its Applications

28 października 2008 roku

Workshop on Copula Theory and its Applications, 25-26 September 2009,Warsaw, Poland.

The First Announcement

Copulas are mathematical objects that fully capture the dependence structure among random variables and hence, offer a great flexibility in building multivariate stochastic models. Since their introduction in the early 50’s, copulas have gained a lot of popularity in several fields of applied mathematics, like finance, insurance and reliability theory. Nowadays, they are well-recognized tools for market and credit models, aggregation of risks, portfolio selection, etc. The importance of copulas is reflected not only by an increasing number of papers published in top journals, but also by several financial institutions, like Basel Committee on Banking Supervision. However, much work should still to be done!

The workshop aims at joining researchers working on copula theory and its applications and at stimulating the exchange of ideas and current achievements. It provides a good opportunity for intensive discussions about recent developments.

The talks will deal with the theoretical problems as well as empirical applications, especially to finance (operational, market and credit risks), insurance and reliability. Some statistical issue will be also presented concerning the main problem of fitting copulas to real data (and testing the goodness of the fit).

The workshop will take place at Faculty of Mathematics, Informatics, and Mechanics, University of Warsaw, ul. Banacha 2, Warszawa, Poland, in the period of 25th – 26th September 2009. The registration will start on Friday 25th at 8:30 am and we are planning to conclude the workshop Saturday afternoon.

If you would like to give a contribute talk to this Workshop, please send an email to worcotha@mimuw.edu.pl including a short abstract (not later than 1st May 2009). The Scientific Committee will inform you about the acceptance of your contribution not later than 1st June 2009. We will start the online registration in January next year. The participation fee is 350 PLN (about 100 EUR) and is payable by bank transfer prior to the workshop. It includes the social dinner (but not accommodation).

The home page of the Workshop is http:\\worcotha.mimuw.edu.pl

We are looking forward to seeing you in Warsaw!

Organizers

Workshop on Copula Theory and its Applications

28 października 2008 roku

Workshop on Copula Theory and its Applications, 25-26 September 2009, Warsaw, Poland.

Pre-conference short course. The workshop will be preceded by a short course “Joint Extremes, Copulae and CDO Valuation” organized by Wolfgang Härdle from Humboldt-Universität zu Berlin. Although the course will be dedicated to practitioners the theoreticians are also welcome. The event will take place in the building of Faculty of Mathematics, Informatics, and Mechanics, University of Warsaw, ul. Banacha 2, Warszawa, Thursday 24th September 2009, 3:00 – 7:00 pm. The registration will start at 2:30 pm. To register for Short Course “Joint Extremes, Copulae and CDO Valuation” please complete the ONLINE REGISTRATION FORM (which will be available at the web page of the workshop http://worcotha.mimuw.edu.pl from February 2009) and pay the participation fee (about 80 EUR), which will be payable by bank transfer, prior to the course.

We are looking forward to seeing you in Warsaw!

Organizers

Komisja Akredytacyjna

20 października 2008 roku

Szanowni Państwo,

W marcu 2008 odbyło się Walne Zebranie na którym zmieniliśmy statut PSA powołując do życia Komisję Akredytacyjną. We wrześniu poprawialiśmy ten statut, ale to już inna historia.

Przyszedł czas aby zacząć pracować nad utworzeniem tej komisji. Poniżej załączam odpowiednie paragrafy statutu, które dotyczą tejże komisji. Wynika z nich, że Zarząd PSA ma powołać 4-6 członków komisji.

W związku z tym zgłaszam się do Państwa z uprzejmą prośbą o przedstawianie kandydatur osób, które chcielibyście Państwo widzieć w takiej komisji. Państwa wybory będą przedyskutowane na forum Zarządu PSA i wtedy zarząd wybierze ostateczny skład.

Państwa nominacje proszę przesyłać e-mail’em do Charles’a Levi (clevi@pzu.pl) do dnia 7 listopada 2008 roku.

Z góry dziękuję i Pozdrawiam,

Piotr Szlenk

§ 17.

1. Zarząd jest organem wykonawczym Stowarzyszenia. 2. Do kompetencji Zarządu należy:

1.  reprezentowanie Stowarzyszenia wobec osób trzecich, 
2.  kierowanie działalnością Stowarzyszenia zgodnie z postanowieniami niniejszego Statutu i uchwałami Walnego Zebrania, 
3.  przygotowanie okresowych planów działalności merytorycznej i finansowej Stowarzyszenia, 
4.  nominowanie Członków Rzeczywistych zgodnie z rekomendacją Komisji Akredytacyjnej oraz Członków Stowarzyszonych, 
5.  przyjmowanie Członków Aspirantów, 
6.  nadawanie Członkostwa Honorowego i Członkostwa Wspierającego, 
7.  rozstrzyganie sporów między członkami Stowarzyszenia oraz rozpatrywanie spraw członkowskich związanych z naruszeniem niniejszego Statutu, regulaminów Stowarzyszenia lub uchwał jego władz, 
8.  uzupełnienie składu Zarządu w czasie trwania kadencji do liczby nie przekraczającej 1/3 składu pochodzącego z wyboru, 
9.  nominowanie i odwoływanie członków Komisji Akredytacyjnej.

§ 21.

1. Komisja Akredytacyjna jest organem doradczym Stowarzyszenia. 2. Do kompetencji Komisji Akredytacyjnej należy:

1.  ustalanie szczegółowych wymagań spełniających standardy Międzynarodowego Stowarzyszenia Aktuariuszy oraz Groupe Consultatif, 
2.  opiniowanie kandydatów starających się o członkostwo w Stowarzyszeniu w zakresie wymagań edukacyjnych, 
3.  akredytacja uczelni, których egzaminy będą uznawane przez Stowarzyszenie.

§ 22.

1. W skład Komisji Akredytacyjnej wchodzi od 4 do 6 osób, które są członkami Stowarzyszenia o co najmniej 5 letnim stażu lub niekwestionowanymi autorytetami w dziedzinie nauk aktuarialnych. Przynajmniej jeden z członków Komisji Akredytacyjnej musi być członkiem Zarządu. 2. Komisja Akredytacyjna ustala swój regulamin, który jest zatwierdzany przez Zarząd.

Zaproszenie do udziału w grupie roboczej do spraw zmian w przepisach prawnych dotyczących reklam usług finansowych

20 października 2008 roku

Szanowni Państwo,

Otrzymaliśmy zaproszenie do udziału w grupie roboczej do spraw zmian w przepisach prawnych dotyczących reklam usług finansowych (szczegóły poniżej).

Jeśli ktoś z Państwa byłby chętny do wzięcia udziału w pracach tej grupy, uprzejmie proszę o zgładszanie się do mnie e-mail’em (piotr.szlenk@allianz.pl), do wtorku 21 października 2008.

Pozdrawiam Serdecznie, Piotr Szlenk

Szanowni Państwo,

W związku z zamiarem powołania Zespołu Roboczego ds. zmian w przepisach prawnych dotyczących reklam usług finansowych zwracamy się z uprzejmą prośbą o wskazanie osób, które weszłyby w skład Zespołu. Uprzejmie proszę również w wskazanie danych teleadresowych (adres e-mail, telefon kontaktowy) osób, które zostaną zgłoszone do udziału w pracach Zespołu. Proszę o przekazanie powyższych danych do dnia 22 października 2008 r., na adres Sekretariat.RRRF@mofnet.gov.pl.

Łączę wyrazy szacunku,

Adrian Chybała Sekretariat RRRF

The final report to the European Parliament on the proposed Solvency II Directive

20 października 2008 roku

The final report to the European Parliament on the proposed Solvency II Directive, by rapporteur Peter Skinner has been published 15 October 2008. This report is available on the Solvency II page of the Groupe Consultatif ’s web site (GO TO PAGE).

Logowanie dla członków PSA

© 2006 - 2018 Polskie Stowarzyszenie Aktuariuszy. Wszelkie prawa zastrzeżone

Stworzone przez: Net Resolve - Projektowanie aplikacji internetowych i tworzenie stron WWW