Polskie Stowarzyszenie Aktuariuszy

Polskie Stowarzyszenie Aktuariuszy - Herb Stowarzyszenia English version

Zaproszenie do udziału w grupie roboczej do spraw zmian w przepisach prawnych dotyczących reklam usług finansowych

20 października 2008 roku

Szanowni Państwo,

Otrzymaliśmy zaproszenie do udziału w grupie roboczej do spraw zmian w przepisach prawnych dotyczących reklam usług finansowych (szczegóły poniżej).

Jeśli ktoś z Państwa byłby chętny do wzięcia udziału w pracach tej grupy, uprzejmie proszę o zgładszanie się do mnie e-mail’em (piotr.szlenk@allianz.pl), do wtorku 21 października 2008.

Pozdrawiam Serdecznie, Piotr Szlenk

Szanowni Państwo,

W związku z zamiarem powołania Zespołu Roboczego ds. zmian w przepisach prawnych dotyczących reklam usług finansowych zwracamy się z uprzejmą prośbą o wskazanie osób, które weszłyby w skład Zespołu. Uprzejmie proszę również w wskazanie danych teleadresowych (adres e-mail, telefon kontaktowy) osób, które zostaną zgłoszone do udziału w pracach Zespołu. Proszę o przekazanie powyższych danych do dnia 22 października 2008 r., na adres Sekretariat.RRRF@mofnet.gov.pl.

Łączę wyrazy szacunku,

Adrian Chybała Sekretariat RRRF

The final report to the European Parliament on the proposed Solvency II Directive

20 października 2008 roku

The final report to the European Parliament on the proposed Solvency II Directive, by rapporteur Peter Skinner has been published 15 October 2008. This report is available on the Solvency II page of the Groupe Consultatif ’s web site (GO TO PAGE).

The final report to the European Parliament on the proposed Solvency II Directive

20 października 2008 roku

The final report to the European Parliament on the proposed Solvency II Directive, by rapporteur Peter Skinner has been published 15 October 2008. This report is available on the Solvency II page of the Groupe Consultatif ’s web site (GO TO PAGE).

Global Webinar on ERM planned for 10/11 December 2008

30 września 2008 roku

A new advanced Global Webinar on ERM is planned for 10/11 December 2008.

The Global ERM Webinar ”Global Best Practices for Insurers and Re-insurers” will run at three different times in European, American and Asian time zones on 10 & 11 December.

Topics are:

 • Market Consistent Risk Management: how the MC approach can help an insurer’s risk management system as well as an appreciation of the shortcomings that must be considered when using market consistent risk management.
 • Does ERM Need an Economic Capital Model: about the full range of ways that an economic capital model can be used as well as ways that ERM objectives can be met by alternate means and situations where economic capital may not be the correct risk measure to best manage risk.
 • The Pros and Cons of Economic Capital Models vs. Stress Testing: how best to use the different types of risk models and the pitfalls that must be managed to achieve effective use of both types of models.
 • Is ERM Any Real Use in Soft Markets: how an ERM program can be operated to provide meaningful assistance for negotiating a soft market as well as the limitations of ERM in such situations.

More details of the two-track webcast can be found at: http://www.soa.org/meetings-and-events/event-detail/global-best-erm/default.aspx

Walne Zebranie PSA - 5 września 2008 r.

11 sierpnia 2008 roku

Szanowni Państwo,

Chciałbym niniejszym zaprosić Państwa na Walne Zebranie Polskiego Stowarzyszenia Aktuariuszy. Spotkanie odbędzie się dnia 5 września 2008, godz. 8:30 (I termin) lub 9:00 (II termin), w Sali 25G, w siedzibie PZU (ul. Jana Pawła II 24). Szczegółowy program zebrania:

 1. Otwarcie Walnego Zebrania
 2. Wybór przewodniczącego i protokolanta
 3. Sporządzenie listy obecności i stwierdzenie ważności Zebrania do podejmowania uchwał
 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej
 5. Przyjęcie porządku obrad
 6. Propozycje zmian w statucie Polskiego Stowarzyszenia Aktuariuszy zgodnych z uwagami sądu (poprawienie paragrafu 14) z dnia 11 czerwca 2008
 7. Dyskusja nad proponowanymi zmianami w statucie
 8. Uchwalenie zmian w statucie
 9. Zamknięcie Walnego Zebrania

W razie pytań lub wątpliwości pozostaję do Państwa dyspozycji.

Pozdrawiam Państwa Bardzo Serdecznie,

Piotr Szlenk

Logowanie dla członków PSA

© 2006 - 2018 Polskie Stowarzyszenie Aktuariuszy. Wszelkie prawa zastrzeżone

Stworzone przez: Net Resolve - Projektowanie aplikacji internetowych i tworzenie stron WWW