Polskie Stowarzyszenie Aktuariuszy

Polskie Stowarzyszenie Aktuariuszy - Herb Stowarzyszenia English version

Program Letniej Szkoły Nauk Aktuarialnych 2017

14 lipca 2017 roku

Szanowni Członkowie PSA,

Przedstawiamy program LSNA 2017. Prosimy o rozpropagowanie go wśród osób potencjalnie zainteresowanych.

Informacja o zapisach będzie umieszczona na stronie PSA w połowie sierpnia 2017.

Zarząd PSA

PS: program jest załącznikiem do wiadomości dostępnym po otwarciu wiadomości na stronie PSA.

Oferta pracy HumanWealth

05 czerwca 2017 roku

Szanowni Członkowie. Wpłynęła nowa oferta pracy od firmy HumanWealth – zachęcamy do zapoznania się z jej treścią dostępną po zalogowaniu do swojego konta. Zarząd PSA.

XII Ogólnopolska Konferencja Naukowa 'Zagadnienia aktuarialne - teoria i praktyka'

05 czerwca 2017 roku

Pragniemy poinformować o tegorocznej XII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej ‘Zagadnienia aktuarialne teoria i praktyka’, która odbędzie się w dn. 20-22 września 2017 r. w Warszawie i zostanie zorganizowana przez Instytut Ekonometrii Szkoły Głównej Handlowej.

Zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej http://aktuarialna.konferencjasgh.pl/, na której znajdują się wszystkie informacje o konferencji. Termin przesłania abstraktów został przedłużony do dn. 15.07.2017.

Polskie Stowarzyszenie Aktuariuszy objęło patronat merytoryczny nad konferencją.

Zarząd PSA

Podział zakresów odpowiedzialności Członków Zarządu PSA

28 kwietnia 2017 roku

W dniu 27 04 2017 odbyło się pierwsze spotkanie wybranego w dniu 25 04 2017 Zarządu PSA.

Zarząd wyłonił osoby piastujące wybrane funkcje oraz podzielił zakres między siebie zakresy odpowiedzialności. Oto rezultat tej części obrad Zarządu:

Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Aktuariuszy:

• Jacek Skwierczyński – Prezes Zarządu

• Łukasz Delong – Sekretarz

• Renata Onisk – Skarbnik

• Witold Czechowski

• Witold Florczak

• Marcin Krzykowski

• Sławomir Sadowski

• Jacek Wiśniewski

Podział odpowiedzialności członków Zarządu

• Komunikacja krajowa – Witold Florczak, Sławomir Sadowski

• Komunikacja zagraniczna – Łukasz Delong, Jacek Wiśniewski

• Strona internetowa i kontakty z członkami – Marcin Krzykowski

• Sprawy członkowskie i finansowe – Renata Onisk

• Edukacja i doskonalenie zawodowe – Witold Czechowski, Łukasz Delong

• Strategia – Jacek Skwierczyński

Dziękujemy Członkom za okazane nam zaufanie.

Zarząd PSA

Wyniki Walnego Zebrania PSA

26 kwietnia 2017 roku

Komunikat – wyniki obrad walnego zebrania Polskiego Stowarzyszenia Aktuariuszy w dniu 25 04 2017.

Walne Zebranie udzieliło absolutorium ustępującemu zarządowi Stowarzyszenia.

Nie zostały zaakceptowane proponowane przez Zarząd zmiany w statucie Stowarzyszenia.

Wybrano nowy Zarząd w składzie: Witold Czechowski, Łukasz Delong, Witold Florczak, Marcin Krzykowski, Renata Onisk, Sławomir Sadowski, Jacek Skwierczyński, Jacek Wiśniewski.

Wybrano nową Komisję Rewizyjną w składzie: Wiktor Bandkowski, Krzysztof Bukowski, Charles Levi, Arkadiusz Januszewski, Agnieszka Potapczuk.

Jacek Skwierczyński

Logowanie dla członków PSA

© 2006 - 2018 Polskie Stowarzyszenie Aktuariuszy. Wszelkie prawa zastrzeżone

Stworzone przez: Net Resolve - Projektowanie aplikacji internetowych i tworzenie stron WWW