Polskie Stowarzyszenie Aktuariuszy

Polskie Stowarzyszenie Aktuariuszy - Herb Stowarzyszenia English version

Walne Zebranie Polskiego Stowarzyszenia Aktuariuszy

10 marca 2008 roku

Szanowni Państwo,

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami chciałbym Państwa zaprosić na kolejne Walne Zebraniu Polskiego Stowarzyszenia Aktuariuszy. Spotkanie odbędzie się 31 marca 2008, w Sali B na Wydziale Nauk Ekonomicznych UW (ul. Długa 44/50). Szczegółowy program zebrania załączam poniżej:

Chciałbym też zwrócić Państwa uwagę na kilka aspektów:

1. Punkt 9 porządku obrad zakłada zmiany w statucie PSA. W związku z tym niezbędne jest odpowiednie quorum zgodne ze statutem:

7. Walne Zebranie jest władne do podejmowania uchwał, zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 1/2 ogółu Członków Rzeczywistych i Stowarzyszonych w pierwszym terminie, i co najmniej 1/4 ogółu Członków Rzeczywistych i Stowarzyszonych – w drugim terminie.

Chciałbym zaapelować do Państwa o liczne przybycie. Tych z Państwa, którzy nie będą jednak mogli wziąć udziału z zebraniu chciałbym prosić o wystawienie na piśmie pełnomocnictw do reprezentowania (w szczególności dotyczy to głosowań) ich przez osoby biorące udział w zebraniu. Projekt nowego statutu zostanie rozesłany do 27 marca 2008.

2. Punkt 8 porządku obrad podyktowany jest faktem zmiany okresu rozliczeniowego rozliczanego przez Walne Zebranie. Chodzi o to, aby kadencja Zarządu trwała 2 lata (obecny Zarząd PSA wybrany był w grudniu 2006). Jednocześnie Zarząd PSA zobowiązuje się do zorganizowania nowych wyborów Zarządu na Walnym Zebraniu członków stowarzyszenia w marcu 2009 (zebranie to podsumuje 2008 rok).

W razie pytań lub wątpliwości pozostaję do Państwa dyspozycji.

Pozdrawiam Państwa Bardzo Serdecznie,

Piotr Szlenk

EAA-Seminar - Solvency II: Regulations and Calculations

03 marca 2008 roku

W dniach 12-13 czerwca 2008 w Pradze (Czechy) odbędzie się seminarium: Solvency II: Regulations and Calculations.

Szczegóły seminarium znajdą Państwo w załączniku po zalogowaniu się na stronę PSA.

Konferencja Aktuarialna w Warszawie

17 lutego 2008 roku

W dniach 9 -11 czerwca 2008 w Warszawie odbędzie się Ogólnopolska Konferencja Naukowa Zagadnienia Aktuarialne – Teoria i Praktyka. Jest to czwarta z kolei impreza z cyklu konferencji poświęconych tematyce aktuarialnej. Poprzednie trzy odbyły się we Wrocławiu (2005), Łodzi (2006) i ponownie we Wrocławiu (2007). Stworzyły one okazję do spotkania środowisk akademickich aktywnych na tym polu z praktykami naszej profesji, jednak liczebnie przeważali akademicy. Lokalizacja tegorocznej konferencji w Warszawie, w budynku Wydziału Nauk Ekonomicznych UW, wiąże się z nadziejami Komitetu Programowego na większy udział praktyków, przy udziale akademików nie mniejszym, niż w latach poprzednich. Gorąco zapraszamy do udziału i do zgłaszania referatów przez członków PSA oraz innych sympatyków naszej profesji, którzy tę stronę odwiedzają. Więcej informacji na temat rejestracji, płatności, szczegółowej tematyki konferencji oraz jej przebiegu znajduje się pod adresem: tutaj)

W imieniu Komitetu Organizacyjnego oraz Komitetu Programowego

Wojciech Otto

Zmiany w statucie PSA

30 stycznia 2008 roku

Zmiany dotyczące członkostwa:

Członkiem stowarzyszonym będzie mogła zostać osoba, która nabyła uprawnienia do licencji aktuariusza w sensie prawa polskiego. Członkiem stowarzyszonym zostaną również osoby mające niepełne członkostwo w Stowarzyszeniach, które podpisały Mutual Recognition Agreement.

Członkiem rzeczywistym będzie mogła zostać osoba, która ma uprawnienia aktuariusza w sensie prawa polskiego oraz spełnia wymogi IAA i GC, oznacza to, że musi wykazać się znajomością:

  • Mikroekonomii
  • Makroekonomii
  • Rachunkowości
  • Modelowania
  • ALM
  • Profesjonalizmu.

3 pierwsze przedmioty kandydat na członka powinien zaliczyć na uczelni. Jeśli nie miał tych przedmiotów na studiach to musi je zaliczyć obecnie. Aby uznać znajomość modelowania kandydat musi wykazać, że potrafi zastosować pewien model w praktyce, wraz ze sprawdzeniem poprawności i udokumentowaniem modelu. ALM jest zbiorem wymagań, które są wymagane przez IAA, a nie są objęte prze polskie egzaminy aktuarialne. Kurs z egzaminem będzie organizowany przez PSA raz w roku. Profesjonalizm to będzie jednodniowe (lub dwudniowe) seminarium, na którym kandydaci będą na wybranym przypadku rozwiązywać etyczny problem z zakresu pracy aktuariusza (na wzór seminarium w UK). Seminarium będzie organizowane raz w roku. Członkostwo rzeczywiste uzyskają również pełni członkowie (fellow) stowarzyszeń, które podpisały Mutual Recognition Agrement pod warunkiem, że spełniają oni wymogi tego dokumentu. Dotychczasowi członkowie Rzeczywiści będą mieli nadal to członkostwo. Ponadto osoby, które mają członkostwo stowarzyszone, a są licencjonowanymi aktuariuszami w sensie prawa polskiego też automatycznie zostaną Członkami Rzeczywistymi. Do zastanowienia, czy nie wystarczy wymóg zdania wszystkich egzaminów, gdyż proces weryfikacji doświadczenia zawodowego w KNF jest dość długi.

Pozostałe zmiany w statucie:

Proponujemy likwidację Rady Programowej. Ona nigdy się nie zbierała i ciężko byłoby ją zebrać. W zamian proponujemy powołanie Komisji Akredytacyjnej wybieranej przez Zarząd. Będzie ona weryfikować, czy nowi członkowie spełniają wymogi edukacyjne. Jest ona potrzebna, bo część egzaminów zostanie scedowana na uczelnie wyższe.

Składki PSA

21 stycznia 2008 roku

Szanowni Państwo,

Uprzejmie przypominamy (zgodnie z postanowieniami ostatniego Walnego Zgromadzenia) o zapłaceniu składek członkowskich za 2008 do 31 stycznia 2008 roku.

Pozdrawiamy Serdecznie,

Zarząd PSA

Logowanie dla członków PSA

© 2006 - 2019 Polskie Stowarzyszenie Aktuariuszy. Wszelkie prawa zastrzeżone

Stworzone przez: Net Resolve - Projektowanie aplikacji internetowych i tworzenie stron WWW