Polskie Stowarzyszenie Aktuariuszy

Polskie Stowarzyszenie Aktuariuszy - Herb Stowarzyszenia English version

konsultacje projektu rozp. MF w sprawie uznawania praktyki zawodowej kandydatów na aktuariuszy odbytej poza granicami RP

PSA zostało zaproszone do konsultacji projektu rozp. MF w sprawie uznawania praktyki zawodowej kandydatów na aktuariuszy odbytej poza granicami RP

Projekt znajduje się pod adresem http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12283451

Zarząd PSA po zapoznaniu się dokumentem postanowił nie wnosić uwag.

Członkowie, którzy nie zgadzają się z tym stanowiskiem proszeni są o nadsyłanie uwag na adres jace.skwierczynski@actuary.org.pl do dnia 30 03 2016.

Z poważaniem Zarząd PSA

© 2006 - 2018 Polskie Stowarzyszenie Aktuariuszy. Wszelkie prawa zastrzeżone

Stworzone przez: Net Resolve - Projektowanie aplikacji internetowych i tworzenie stron WWW