Polskie Stowarzyszenie Aktuariuszy

Polskie Stowarzyszenie Aktuariuszy - Herb Stowarzyszenia English version

Walne Zebranie PSA - 18 04 2016

Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Aktuariuszy zwołuje na dzień 18 kwietnia 2016 roku na godzinę 17:00 (I termin) lub na godzinę 17:30 (II termin) Walne Zebranie Polskiego Stowarzyszenia Aktuariuszy w Centrum Konferencyjno – Szkoleniowym Jupiter, ul. Towarowa 22. Zebranie odbędzie się w sali Jowisz.

W przypadku gdyby z ważnych przyczyn nie mogli Państwo osobiście uczestniczyć w Walnym Zebraniu Członków PSA, uprzejmie prosimy o wypełnienie załączonego wzoru upoważnienia i o przekazanie osobie, która będzie uczestniczyć w Walnym. http://www.actuary.org.pl/aktualnosci/pokaz/198

Porządek obrad jest następujący:

1. Otwarcie Walnego Zebrania

2. Sporządzenie listy obecności i stwierdzenie ważności Zebrania do podejmowania uchwał

3. Wybór Przewodniczącego i Protokolanta

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej

5. Przyjęcie porządku obrad

6.. Przyjęcie sprawozdania Zarządu z działalności za 2015 rok

7. Przyjęcie sprawozdania finansowego za 2015 rok

8. Przyjęcie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2015 rok.

9. Sprawy różne

10. Zamknięcie Walnego Zebrania

Z poważaniem, Zarząd Stowarzyszenia

Załącznik: Sprawozdanie Zarządu – dołączone do wiadomości na stronie PSA

Pliki przypisane do wiadomości:

  • Ikona plikusprawozdanie SprawozdaniePSAmerytoryczne2015.pdf, 253.3 KB

© 2006 - 2019 Polskie Stowarzyszenie Aktuariuszy. Wszelkie prawa zastrzeżone

Stworzone przez: Net Resolve - Projektowanie aplikacji internetowych i tworzenie stron WWW