Polskie Stowarzyszenie Aktuariuszy

Polskie Stowarzyszenie Aktuariuszy - Herb Stowarzyszenia English version

konsultacje - potrzebna opinia PSA

Na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji, w zakładce Rządowy Proces Legislacyjny, w celu dokonania uzgodnień, konsultacji i opiniowania, został zamieszczony projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie upoważnienia do uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych (nr 159 w wykazie prac legislacyjnych Ministra Finansów). W związku z powyższym, w przypadku uznania tego za zasadne, uprzejmie proszę o zgłoszenie ewentualnych uwag do ww. projektu w terminie do dnia 28 lipca 2016 r.

Uwagi proszę przesyłać do dnia 27 lipca 2017 do końca dnia na adres jacek.skwierczynski@actuary.org.pl

Zarząd PSA

© 2006 - 2019 Polskie Stowarzyszenie Aktuariuszy. Wszelkie prawa zastrzeżone

Stworzone przez: Net Resolve - Projektowanie aplikacji internetowych i tworzenie stron WWW