Polskie Stowarzyszenie Aktuariuszy

Polskie Stowarzyszenie Aktuariuszy - Herb Stowarzyszenia English version

Konsultacje rozporzadzeń

Zachęcam do przesyłania uwag do projektów rozporządzeń jak niżej. Przepraszam za późne zamieszczenie ind=formacji ale od niektórych członków dostałem już uwagi.

Uwagi proszę przesyłać na adres jacek.skwierczynski@actuary.org.pl

Konsultowane rozporządzenia:

Szanowni Państwo,

w załączeniu uprzejmie przesyłam skan pisma Pana Piotra Nowaka, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów z dnia 4 sierpnia 2016 r. dot. projektu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie badania sprawozdania o wypłacalności i kondycji finansowej zakładu ubezpieczeń i zakładu reasekuracji przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych.

Projekt rozporządzenia został zamieszony na stronie BIP RCL (link poniżej)

http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12288454

projektu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie stażu adaptacyjnego odbywanego w toku postępowania o uznawanie kwalifikacji do wykonywania zawodu aktuariusza oraz testu umiejętności przeprowadzanego w toku tego postępowania.

Projekt rozporządzenia został zamieszony na stronie BIP RCL (link poniżej)

http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12288502

dot. projektu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie danych statystycznych dotyczących koasekuracji.

Projekt rozporządzenia został zamieszony na stronie BIP RCL (linki poniżej)

http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12288704/katalog/12373145#12373145

projektów rozporządzeń Ministra Finansów w sprawie: 1) Komisji Egzaminacyjnej dla Aktuariuszy oraz opłat egzaminacyjnych; 2) egzaminu aktuarialnego.

Projekty rozporządzeń zostały zamieszone na stronie BIP RCL (linki poniżej)

http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12288500

http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12288501

Jacek Skwierczyński

© 2006 - 2019 Polskie Stowarzyszenie Aktuariuszy. Wszelkie prawa zastrzeżone

Stworzone przez: Net Resolve - Projektowanie aplikacji internetowych i tworzenie stron WWW