Polskie Stowarzyszenie Aktuariuszy

Polskie Stowarzyszenie Aktuariuszy - Herb Stowarzyszenia English version

Walne Zgromadzenie PSA

Warszawa, dnia 1 marca 2007 roku

Członkowie

Polskiego Stowarzyszenia Aktuariuszy

wszyscy

Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Aktuariuszy zwołuje na dzień 22 marca 2007 roku na godzinę 17:30 (I termin) lub na godzinę 18:00 (II termin) Walne Zebranie Polskiego Stowarzyszenia Aktuariuszy na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. (ul. Długa 44/50, sala B). Porządek obrad jest następujący:

 1. 1. Otwarcie Walnego Zebrania
 2. 2. Wybór przewodniczącego i protokolanta
 3. 3. Sporządzenie listy obecności i stwierdzenie ważności Zebrania do podejmowania uchwał
 4. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej
 5. 5. Przyjęcie porządku obrad
 6. 6. Przyjęcie sprawozdań finansowych, sprawozdań Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej
 7. 7. Udzielenie absolutorium Członkom Zarządu.
 8. 8. Prezentacja planów działalności Zarządu PSA na bieżąca kadencję
 9. 9. Dyskusja nad planami
 10. 10. Sprawy różne
 11. 11. Zamknięcie Walnego Zebrania

© 2006 - 2019 Polskie Stowarzyszenie Aktuariuszy. Wszelkie prawa zastrzeżone

Stworzone przez: Net Resolve - Projektowanie aplikacji internetowych i tworzenie stron WWW