Polskie Stowarzyszenie Aktuariuszy

Polskie Stowarzyszenie Aktuariuszy - Herb Stowarzyszenia English version

Dokumenty Stowarzyszenia przyjęte przez Zarząd

Zarząd PSA przyjął w dniu 06 04 2017 następujące dokumenty:

1. Regulamin wyborów 2. Statut

Dokumenty te uwzględniają uwagi zgłoszone w trakcie konsultacji na Forum PSA (uwagi zgłosił Aleksander Olearczuk).

Rozpoczynamy ostatni etap dyskusji tych dokumentów – dyskusja odbywa się na forum PSA. W przypadku, gdy na adres jacek.skwierczynski@actuary.org.pl otrzymamy co najmniej 10 postulatów odbycia spotkania członków przed Walnym Zebraniem dla omówienia tych dokumentów – takie spotkanie zostanie zorganizowane w przyszłym tygodniu.

Zarząd przyjął także, jako propozycję dla następnego Zarządu dokument CPD. Przyjęcie takiego dokumentu będzie, w przypadku zaakceptowania przez Walne Zebranie zmian w Statucie, kompetencją następnego, wybranego w dniu 25 04 2017, Zarządu PSA.

Zarząd PSA

Pliki przypisane do wiadomości:

  • Ikona plikucpd StałepodnoszeniekwalifikacjizawodowychCzłonkówPolskiegoStowarzyszeniaAktuariuszy_rewizja2017.pdf, 120.3 KB
  • Ikona plikudokument 1 Wdniu06042017ZarządPSAprzyjąłnastępującedokumenty.pdf, 188.3 KB
  • Ikona plikuregulamin Regulaminwyborów_2017.pdf, 115.8 KB
  • Ikona plikustatut StatutPolskiegoStowarzyszeniaAktuariuszy_rewizja-2017.pdf, 235.2 KB

© 2006 - 2019 Polskie Stowarzyszenie Aktuariuszy. Wszelkie prawa zastrzeżone

Stworzone przez: Net Resolve - Projektowanie aplikacji internetowych i tworzenie stron WWW