Polskie Stowarzyszenie Aktuariuszy

Polskie Stowarzyszenie Aktuariuszy - Herb Stowarzyszenia English version

Informacja o Walnym Zebraniu Polskiego Stowarzyszenia Aktuariuszy w dniu 16.04.2019

Szanowni Państwo,

W dniu 16 kwietnia 2019 r. Walne Zebranie Polskiego Stowarzyszenia Aktuariuszy:

1. Zatwierdziło:

  • sprawozdanie Zarządu z działalności za 2018 rok,
  • sprawozdanie finansowe PSA za 2018 rok;

2. Udzieliło absolutorium ustępującemu Zarządowi;

3. Wybrało:

  • Zarząd w składzie: Wiktor Bandkowski, Witold Czechowski, Łukasz Delong, Witold Florczak, Arkadiusz Januszewski, Marcin Krzykowski, Renata Onisk, Jacek Skwierczyński, Marcin Zwara,
  • Komisję Rewizyjną w składzie: Krzysztof Bukowski, Charles Levi, Sławomir Sadowski, Jarosław Zembowicz,
  • Komisję Dyscyplinarną w składzie: Wojciech Antoniak, Witold Czechowski, Łukasz Delong, Jacek Skwierczyński, Krzysztof Woźniakowski.

Jednocześnie nowo powołany Zarząd serdecznie dziękuje ustępującym Członkom Zarządu za zaangażowanie i pracę, którą wnieśli w poprzedniej kadencji.

Z poważaniem,

Zarząd PSA

© 2006 - 2019 Polskie Stowarzyszenie Aktuariuszy. Wszelkie prawa zastrzeżone

Stworzone przez: Net Resolve - Projektowanie aplikacji internetowych i tworzenie stron WWW