Polskie Stowarzyszenie Aktuariuszy

Polskie Stowarzyszenie Aktuariuszy - Herb Stowarzyszenia English version

Deklaracja członkowska


W celu przystąpienia do PSA, prosimy o wypełnienie poniższego formularza. Przed jego wypełnieniem prosimy o zapoznanie się ze statutem, warunkami uzyskania członkostwa i informacjami nt. wysokości składek. Dla osób ubiegających się o członkostwo rzeczywiste prosimy o załączenie informacji zawartych w niniejszym pliku. Informacja o rozpatrzeniu zgłoszenia zostanie przesłana pocztą elektroniczną.

Informacje osobisteinformacje kluczowe do wniosku (np. numer licencji, uprawnienia do wykonywania zawodu w innych krajach)Dodaj miejsce zatrudnienia

Dane dostępowe

Jeśli zgłoszenie zostanie rozpatrzone pozytywnie, poniższe dane umożliwią dostęp do części stron tylko dla członków PSA. E-mail z informacją o pozytywnym rozpatrzeniu zgłoszenia będzie zawierał przypomnienie danych dostępowych.
Dodaj plik do deklaracji

Wysłanie deklaracji wymaga od Pani/Pana wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z działalnością Stowarzyszenia oraz na potrzeby prowadzonych przez PSA ewidencji członków.

© 2006 - 2019 Polskie Stowarzyszenie Aktuariuszy. Wszelkie prawa zastrzeżone

Stworzone przez: Net Resolve - Projektowanie aplikacji internetowych i tworzenie stron WWW