Polskie Stowarzyszenie Aktuariuszy

Polskie Stowarzyszenie Aktuariuszy - Herb Stowarzyszenia English version

Historia

Polskie Stowarzyszenie Aktuariuszy, organizacja zrzeszająca aktuariuszy w Polsce, w swej obecnej formie została utworzona w roku 1991. Stowarzyszenie od samego początku podkreślało chęć kontynuacji tradycji założonego w Warszawie wkrótce po odzyskaniu przez kraj niepodległości po zakończeniu I wojny światowej i funkcjonującego do wybuchu II wojny światowej, Polskiego Instytutu Aktuariuszy. Celem działalności Instytutu było promowanie nauk aktuarialnych oraz stworzenie solidnych podstaw dla prowadzenia badań oraz szkoleń aktuarialnych. Pierwszym prezesem Instytutu był dr Samuel Dickstein, profesor Uniwersytetu Warszawskiego. W 1920 roku Instytut opublikował pierwsze wytyczne dla polskich aktuariuszy, w których przedstawiono program edukacji aktuarialnej. Natomiast w roku 1922 wydał Wiadomości Aktuarialne, pierwsze polskie pismo naukowe, poświęcone w całości zagadnieniom matematyki ubezpieczeniowej, wydawane (z przerwą) do wybuchu II wojny światowej. Polscy aktuariusze uczestniczyli w kongresach aktuarialnych, a Polska była jednym z 17 europejskich krajów należących do międzynarodowego stowarzyszenia aktuariuszy International Actuarial Association (IAA).

II wojna światowa przerwała działalność Instytutu, jednak tradycja badań aktuarialnych oraz wysokie standardy zawodowe umożliwiły Polsce kontynuację współpracy z międzynarodowymi organizacjami aktuarialnymi. Jednak monopol na polskim rynku ubezpieczeń istniejący począwszy od 1945 roku do późnych lat 80-tych, skutecznie wyeliminował wszelkie formy konkurencji, a ówczesne władze w żaden sposób nie promowały zawodu aktuariusza. Po II wojnie światowej Polski Instytut Aktuariuszy nie wznowił już swej działalności, natomiast słowo „aktuariusz” zniknęło z polskich encyklopedii.

Po trwających pół wieku zaniechaniach odbudowanie zawodu aktuariusza w Polsce nie było łatwym zadaniem. Wraz z upadkiem komunizmu w dniu 28 lipca 1990 roku weszło w życie nowe prawo ubezpieczeniowe stworzone w oparciu o normy prawne obowiązujące w krajach Wspólnoty Europejskiej. Zgodnie z ustawą warunkiem rozpoczęcia działalności ubezpieczeniowej było uzyskanie licencji, dostarczenie planu działalności oraz zatrudnienie „specjalisty w zakresie matematyki ubezpieczeniowej, finansowej i statystki (aktuariusza)”. Jednakże w tym czasie w Polsce nie było ani jednego licencjonowanego aktuariusza. W związku z tym, na wniosek Ministerstwa Finansów, pełniącego nadzór nad rynkiem ubezpieczeń, zorganizowano w Warszawie pierwszy intensywny kurs Letniej Szkoły Nauk Aktuarialnych. Szkoła ta nadal funkcjonuje. Co roku organizowane są kolejne edycje, w ramach których kontynuowany jest program edukacyjny dla aktuariuszy z Polski oraz innych krajów Europy Wschodniej.

Rozporządzenie z dnia 27 grudnia 1990 roku odnoszące się do firm ubezpieczeniowych, konsolidujące ustawę z dnia 28 lipca 1990 roku, promowało istotną rolę aktuariusza w zarządzaniu firmą ubezpieczeniową. Grupa studentów pierwszej Letniej Szkoły Nauk Aktuarialnych postanowiła utworzyć grupę, której zadaniem byłoby promowanie zawodu aktuariusza, jak również wspieranie edukacji i badań aktuarialnych. Rok później, po kolejnej Letniej Szkole Nauk Aktuarialnych, pomysł utworzenia profesjonalnej organizacji nabrał realnych kształtów. W wyniku dyskusji opracowano Statut, który po zaakceptowaniu złożono do zarejestrowania. W dniu 9 sierpnia 1991 roku Polskie Stowarzyszenie Aktuariuszy zostało zarejestrowane w oficjalnym rejestrze stowarzyszeń. Pierwszym Prezesem Stowarzyszenia został Krzysztof Stroiński, który pełnił tę funkcję do 1996 roku, a następnie od 2004 roku.

Stowarzyszenie utworzyło trzystopniową strukturę członkostwa: członkowie aspiranci, członkowie stowarzyszeni oraz członkowie rzeczywiści. Warunkiem uzyskania członkostwa stowarzyszonego było zdanie egzaminów aktuarialnych oraz posiadanie doświadczenia zawodowego w dziedzinie ubezpieczeń. Egzaminy kwalifikacyjne wprowadzono w 1991 roku i przeprowadzano je dwa razy w roku. Później, w roku 1996, państwowe egzaminy aktuarialne zastąpiły egzaminy organizowane przez Stowarzyszenie. Do wykonywania obowiązków aktuariusza, w tym między innymi do potwierdzania rezerw aktuarialnych w firmach ubezpieczeniowych konieczne było posiadanie państwowej licencji aktuarialnej.

Stowarzyszenie utworzyło także bibliotekę, w której zgromadzono otrzymane od Institute of Actuaries oraz Faculty of Actuaries książki oraz inne publikacje.

Obecnie Polskie Stowarzyszenie Aktuariuszy, poprzez organizowanie seminariów oraz wspieranie Letniej Szkoły Nauk Aktuarialnych, nadal odgrywa ważną rolę w promowaniu zawodu aktuariusza oraz edukacji aktuarialnej.

© 2006 - 2019 Polskie Stowarzyszenie Aktuariuszy. Wszelkie prawa zastrzeżone

Stworzone przez: Net Resolve - Projektowanie aplikacji internetowych i tworzenie stron WWW