Wiadomości

Artykuł „The Doctor in the data” – Maciej Zabój

Zachęcamy do zapoznania się z artykułem naszego kolegi Macieja Zaboja, który ukazał się w kwietniowym wydaniu The Actuary (zamieszczony za zgodą autora).

Artykuł jest dostępny poniżej lub na profilu LinkedIn autora: https://www.linkedin.com/in/maciej-zaboj/detail/recent-activity/documents/