Wiadomości

Dokumenty Stowarzyszenia przyjęte przez Zarząd

Zarząd PSA przyjął w dniu 06 04 2017 następujące dokumenty:

1. Regulamin wyborów 2. Statut

Dokumenty te uwzględniają uwagi zgłoszone w trakcie konsultacji na Forum PSA (uwagi zgłosił Aleksander Olearczuk).

Rozpoczynamy ostatni etap dyskusji tych dokumentów – dyskusja odbywa się na forum PSA. W przypadku, gdy na adres jacek.skwierczynski@actuary.org.pl otrzymamy co najmniej 10 postulatów odbycia spotkania członków przed Walnym Zebraniem dla omówienia tych dokumentów – takie spotkanie zostanie zorganizowane w przyszłym tygodniu.

Zarząd przyjął także, jako propozycję dla następnego Zarządu dokument CPD. Przyjęcie takiego dokumentu będzie, w przypadku zaakceptowania przez Walne Zebranie zmian w Statucie, kompetencją następnego, wybranego w dniu 25 04 2017, Zarządu PSA.

Zarząd PSA

Pliki przypisane do wiadomości

Regulamin

cpd

Statut

Dokument