Wiadomości

Dyskusja nad propozycją zmiany statutu PSA

Szanowni Członkowie. W pierwszym tygodniu konsultacji zamieszczono 0 (słownie zero) uwag na forum PSA, gdzie zmiany te są dyskutowane.

Przypominamy, że zmiany w statucie są kluczowe dla sposobu działania Stowarzyszenia w następnych latach.

Zmiany w statucie dotyczą nas wszystkich.

Oczekujemy zaangażowania Członków!

Zarząd PSA