Wydarzenia

Spotkanie przedstawicieli Zarządu PSA z osobami przystępującymi do egzaminów aktuarialnych

W dniu 11 lipca 2019 r. o godz. 17:15 odbędzie się spotkanie Zarządu PSA z osobami zainteresowanymi tematyką egzaminów aktuarialnych. Spotkanie odbędzie się w sali “Agora” w siedzibie Aviva przy ulicy Inflanckiej 4b. Celem sesji będzie kompleksowa dyskusja na temat trudności, z jakimi borykają się osoby zdające egzaminy aktuarialne w obecnej formule oraz zakresu wsparcia udzielanego zdającym przez PSA. Spotkanie nie wymaga rejestracji, ale ze względów logistycznych bylibyśmy wdzięczny za potwierdzenie uczestnictwa przez dołączenie do wydarzenia na Facebook’u lub przesłanie maila na adres: wiktor.bandkowski@gmail.com.