Wydarzenia

Wykład pt. „Badania aktuarialne”

Zarząd PSA zaprasza Członków na wykład dotyczący prowadzenia badań aktuarialnych, który poprowadzi Krzysztof Drożdżewicz.

Prezentacja będzie miała na celu przybliżenie metod szacowania prawdopodobieństw zdarzeń ubezpieczeniowych, takich jak śmierć czy rezygnacja, oraz zapoznanie się z praktycznymi aspektami i wyzwaniami związanymi z tymi zagadnieniami.

Poruszone będą następujące tematy:

1. Omówienie hipotez interpolacyjnych (rozkład śmiertelności w ciągu roku).
2. Estymatory prawdopodobieństw śmierci przy różnych założeniach (model dwumianowy, model Poissona).
3. Zastosowanie przedstawionych estymatorów do szacowania prawdopodobieństw innych zdarzeń.
4. Szacowanie ważonych prawdopodobieństw.
5. Opóźnienia w raportowaniu zdarzeń i jak sobie z nimi radzić.

Termin i miejsce: 27 listopada w godz. 17.00-19.40, bud. C na SGH, Niepodległości 128.

Rejestracja nie jest wymagana.

Wykład jest przewidziany na 1.5h i pozwala na zebranie punktów CPD.