Wiadomości

Grupa Robocza ds. Actuarial Data Science – prośba o zgłoszenia

Polskie Stowarzyszenie Aktuariuszy rozważa stworzenie Grupy Roboczej zajmującej się tematyką Actuarial Data Science.

Osoby zainteresowane obszarem zastosowania Data Science w nauce aktuarialnej zapraszamy do stworzenia Grupy Roboczej w ramach PSA.

Inicjatorem pomysłu i osobą kontaktową w tej sprawie jest Dawid Kopczyk (dawid.kopczyk@quantee.ai), u którego można uzyskać więcej informacji oraz zgłosić zainteresowanie uczestnictwem w Grupie.