Wiadomości

Informacja o zgłaszaniu kandydatów na obserwatora w Komitecie Zarządzania Ryzykiem AAE

W chwili obecnej przedstawicielem PSA w Komitecie Zarządzania Ryzykiem IAA (wyłonionej z Komitetu Investment and Financial Risk) jest Marcin Zwara, natomiast istnieje możliwość wydelegowania dodatkowo jednego obserwatora z ramienia PSA. Obserwator powinien aktywnie wspierać prace komisji, jeździć (jeden-dwa razy w roku) na spotkania Komisji oraz pisać sprawozdania z jej prac dla członków PSA. PSA pokrywa koszty dojazdu i noclegu – nie pokrywa kosztów wyżywienia i diet.

Zarząd PSA zwraca się z prośba o zgłaszanie kandydatów na obserwatorów do dnia 13 lutego 2018 do końca dnia na adres jacek.skwierczynski@actuary.pl

Decyzja o wyborze obserwatora jest w kompetencji Zarządu PSA, a kryteriami branymi pod uwagę będą: aktywność i praca na rzecz PSA oraz kompetencja w temacie zarządzania ryzykiem (prosimy by zgłoszenia zawierały takie informacje). Decyzja Zarządu zostanie podana do wiadomości członków.