Wiadomości

Konsultacje projektu ustawy o dystrybucji

PSA zostało zaproszone do konsultacji projektu ustawy o dystrybucji ubezpieczeń.

Projekt ustawy został zamieszony na stronie BIP RCL (linki poniżej)

http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12292805

Prosimy o zgłaszanie uwag z podaniem punktu / proponowanej zmiany/uzasadnienia do dnia 03 04 2017 na adres jacek.skwierczynski@actuary.org.pl

Zarząd PSA