Zamówienie książki „Matematyka Ubezpieczeniowa”

O projekcie

W 2019 roku minęło 80 lat od wydania książki Władysława Strzeleckiego, prof. SGH, pt. „Matematyka Ubezpieczeniowa”. Podręcznik został opracowany i wydany po śmierci autora i stanowi piękny przykład współdziałania ludzi i instytucji w celu propagowania wiedzy aktuarialnej wśród studentów i praktyków ubezpieczeniowych.

Pragnąc uczcić tę rocznicę i uhonorować polski dorobek ubezpieczeniowy sprzed drugiej wojny światowej, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Powszechny Zakładu Ubezpieczeń oraz Polskie Stowarzyszenie Aktuariuszy postanowiły powrócić do wspólnego dzieła, jakim jest książka prof. Władysława Strzeleckiego, i dokonać jej ponownego wydania. W edycji dokonano jedynie uwspółcześnienia języka, dostosowując go do obecnie obowiązujących zasad pisowni.

W ramach prezentu świątecznego, ale także z okazji nadchodzącej 30. rocznicy powstania Stowarzyszenia, która przypada w 2021 roku chcielibyśmy przekazać tę książkę na ręce naszych członków.

Każdemu członkowi PSA przysługuje jeden egzemplarz, dlatego serdecznie prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego na tej stronie.

DYSTRYBUCJA KSIĄŻEK ZOSTAŁA ZAKOŃCZONA W KWIETNIU 2021.

Książki dla osób, które nie odebrały swojego egzemplarza będą dostępne przy okazji przyszłych, osobistych spotkań członków PSA.

W przypadku indywidualnych kwestii dotyczących wysyłki prosimy o kontakt mailowy pod adresem marcin.krzykowski@actuary.org.pl