Wiadomości

Nabór ochotników do prac w ramach grup roboczych IAA

Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Aktuariuszy ogłasza wśród swoich Członków nabór chętnych do uczestnictwa w pracach grup roboczych (Forums) International Actuarial Association (IAA).

Lista grup roboczych znajduje się w tym dokumencie: https://www.actuaries.org/IAA/Documents/COUNCIL/Meetings/2020_Q4_Oct_Nov/06aiib_Proposal_for_Forums_Council_Nov2020.pdf

Dodatkowe informacje na temat formatu prac w poszczególnych grupach roboczych znajdują się na stronach: https://www.actuaries.org/IAA/Documents/COUNCIL/Meetings/2021_Q2_Virtual/05a_ECRecommendationsforForums.pdf oraz https://www.actuaries.org/IAA/Documents/Forum_documents/FAQs_FORUMS_Final_Posted_Version.pdf

Kandydatury (wraz z krótkim opisem przyczyn zainteresowania oraz CV kandydata do przedstawienia Zarządowi PSA) prosimy przesyłać w terminie do 27 czerwca 2021 r. na adres marcin.krzykowski@actuary.org.pl lub do innego dowolnego Członka Zarządu PSA (dane kontaktowe do Członków Zarządu znajdują się na stronie https://actuary.org.pl/kontakt/).