Wiadomości

Nagroda dla prof. Łukasza Delonga

Zarząd PSA chciałby poinformować o dużym sukcesie naszego kolegi, prof. Łukasz Delonga, który zdobył nagrodę za najlepszą pracę zaprezentowaną podczas międzynarodowej konferencji aktuarialnej AFIR-ERM we Florencji.

Konferencja AFIR-ERM (Actuarial Approach for Financial Risks – Enterprise Risk Management) została zorganizowana przez Komitet AFIR-ERM, który jest częścią Międzynarodowego Stowarzyszenia Aktuariuszy IAA. Konferencja gromadzi praktyków z firm ubezpieczeniowych oraz pracowników naukowych uczelni. Łukasz przedstawił pracę pt. “Fair valuation of insurance liability cash-flow streams in continuous time: Theory”, która jest dostępna na stronie https://lukaszdelong.pl/

To bardzo znaczące osiągnięcie i w imieniu Zarządu PSA prosimy Łukasza o przyjęcie naszych najserdeczniejszych gratulacji.