Wiadomości

Oświadczenie PSA w sprawie rosyjskiej agresji na Ukrainę

Польська Aсоціація Aктуаріїв (ПAA) засуджує неспровокований збройний напад Російської Федерації на незалежну державу Україну. Ми закликаємо Російську Федерацію негайно припинити військові дії проти суверенної держави, яка має право вирішувати питання про свої економічні та військові союзи.

Ми захоплюємося героїзмом українського народу, який знову бореться за право на самовизначення.

Правління та Ревізійна комісія ухвалили спільне рішення про звільнення громадян України від сплати внесків та участі у статутних заходах, які організовує ПAA до кінця наступного року (зокрема конференції, іспити).

Українські актуарії, які проживають у Польщі та шукають роботу, звертайтеся до Правління Асоціації за адресою admin@actuary.org.pl . Через особисті контакти ми намагатимемося допомогти їм знайти роботу за фахом.

Хай живе вільна Україна!

Polskie Stowarzyszenie Aktuariuszy potępia niczym niesprowokowaną napaść zbrojną Federacji Rosyjskiej na niezależne państwo Ukrainę. Wzywamy Federację Rosyjską do natychmiastowego zaprzestania działań wojennych skierowanych przeciw suwerennemu państwu, które ma prawo decydować o swoich sojuszach gospodarczych i wojskowych.

Podziwiamy bohaterstwo narodu ukraińskiego po raz kolejny walczącego o prawo do samostanowienia.

Zarząd i Komisja Rewizyjna podjęły wspólną decyzję o zwolnieniu do końca przyszłego roku obywateli Ukrainy z odpłatności ze składek oraz z tytułu uczestnictwa w wydarzeniach statutowych organizowanych przez PSA (m.in. konferencje, egzaminy).

Aktuariuszy ukraińskich przebywających w Polsce i poszukujących pracy prosimy o kontakt z Zarządem Stowarzyszenia na adres admin@actuary.org.pl. Poprzez nasze osobiste kontakty postaramy się pomóc im w znalezieniu pracy w zawodzie.

Niech żyje wolna Ukraina!