Wiadomości

Piotr Szlenk członkiem Nominations Panel AAE

Z przyjemnością informujemy, że na Walnym Zgromadzeniu Członków Actuarial Association of Europe (AAE) w dniu 7 października 2022 Piotr Szlenk został powołany na 3-letnią kadencję do Nominations Panel jako reprezentant stowarzyszeń aktuarialnych pomiędzy 151 a 600 członków. Piotr był Prezesem Polskiego Stowarzyszenia Aktuariuszy w latach 2007-2014.

Nominations Panel jest ciałem statutowym AAE, którego zadaniem jest ocena kandydatur nowych Członków Zarządu oraz przewodniczących Komitetów AAE.  Piotr jest jednym z dwóch reprezentantów stowarzyszeń pomiędzy 151 a 600 członków (wraz z przedstawicielem Duńskiego Stowarzyszenia Aktuariuszy).

Jednocześnie w tym samym dniu zakończyła się kadencja w Nominations Panel AAE Jacka Skwierczyńskiego, który został powołany na to stanowisko w 2019 roku.

Serdecznie dziękujemy Jackowi za jego działalność na rzecz europejskiej społeczności aktuarialnej i gratulujemy Piotrowi tego osiągnięcia!

Zarząd PSA