Wiadomości

Prof. Łukasz Delong zdobył nagrodę za najlepszy artykuł w Mathematical Methods of Operations Research w 2019 r.

Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Aktuariuszy chciałby poinformować o kolejnym dużym sukcesie naszego kolegi, prof. Łukasz Delonga, który zdobył nagrodę za najlepszy artykuł opublikowany w czasopiśmie Mathematical Methods of Operations Research w 2019 r.

W swojej pracy pt. „Optimal investment for insurance company with exponential utility and wealth-dependent risk aversion coefficient”, prof. Delong rozważał niespójny w czasie problem inwestycyjny dla firmy ubezpieczeniowej.

Czasopismo Mathematical Methods of Operations Research znajduje się na liście MNiSW z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych, posiada 70 punktów oraz Impact Factor na poziomie 1.023.

Dalsze informacje nt. nagrody i artykułu można znaleźć na stronie: https://rdcu.be/b3GS0.

Przyłączamy się do serdecznych gratulacji dla Łukasza.