Wiadomości

Prośba o sporządzenie opinii Sądu Okręgowego we Wrocławiu

Sąd Okręgowy we Wrocławiu zwrócił się do PSA z pytaniem o możliwość sporządzenia opinii, dotyczącej zwiększenia lub zmniejszenia ryzyka ubezpieczeniowego objętego umową obowiązkowego ubezpieczenia OC podmiotu leczniczego.

Członków PSA zainteresowanych sporządzeniem opinii prosimy o kontakt z dowolnym Członkiem Zarządu w celu przekazania otrzymanego pisma z sygnaturą akt sprawy lub bezpośredni kontakt z Sądem.

Dane do kontaktu z Sądem: Punkt Obsługi Interesanta, tel. (71) 370 45 00.

Zarząd PSA