Wiadomości

Sposób załączania plików do wiadomości wysyłanych do członków

Odpowiadając na pytania o załączniki do wiadomości wysyłanych do członków – odpowiadamy, że NIGDY nie są one dołączone do wiadomości natomiast są dostępne na stronie PSA – można je pobrać klikają wiadomość (gdy jest ona publicznie dostępna) lub logując się do swojego konta i klikając wiadomość, gdy jest ona przeznaczona jedynie dla członków PSA.

Zarząd PSA