Wiadomości

Stanowiska Zarządu PSA zgłoszone w ramach konsultacji publicznych

Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Aktuariuszy przekazuje do wiadomości Członków, że w ramach konsultacji publicznych zgłosił swoje uwagi do następujących projektów ustaw w obszarze kwestii związanych z zawodem aktuariusza:

  • projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem rozwoju rynku finansowego oraz ochrony inwestorów na tym rynku;
  • projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw („Polski Ład”).

Treść stanowiska Zarządu PSA przekazana do Ministerstwa Finansów znajduje się w poniższych załącznikach.