Wiadomości

Walne Zebranie Polskiego Stowarzyszenia Aktuariuszy – 30 września 2020

Organizacja Walnego Zebrania Polskiego Stowarzyszenia Aktuariuszy i formalne zatwierdzenie dokumentów za rok 2019 napotkała ograniczenia związane ze stanem epidemicznym. Formalne terminy zostały przesunięte do końca września na mocy ustawy i z tego powodu Zarząd wstrzymywał decyzję o ogłoszeniu Walnego do ostatniego możliwego momentu, gdyż liczyliśmy, że uda się odbyć nasze coroczne spotkanie osobiście.

Niestety ze względu na to, że sytuacja epidemiczna nie wydaje się opanowana, a statut PSA nie pozwala na organizację Walnego on-line, dlatego Zarząd postanowił, że Walne Zebranie PSA odbędzie się w dwóch krokach:

KROK 1: 29 września 2020 godz. 17:30: spotkanie na Zoom z następującą agendą:

 • Prezentacja sprawozdania Zarządu za rok 2019
 • Prezentacja sprawozdania finansowego za rok 2019
 • Prezentacja sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2019
 • Prezentacja nowego Kodeksu Etyki

Dla każdego z powyższych punktów będzie przewidziany czas na dyskusję i zadawanie pytań.

Omawiane dokumenty (na tę chwilę za wyjątkiem sprawozdania Komisji Rewizyjnej) znajdują się na stronie PSA w części dostępnej dla członków Stowarzyszenia.

Dane do połączenia się na spotkanie 29 września są dostępne poniżej:

KROK 2: 30 września 2020 godz. 17:30 (I termin), 17:45 (II termin): formalne Walne Zebranie PSA z bardzo ograniczoną liczbą uczestników głosujących na bazie pełnomocnictw.

Formalne ogłoszenie o zwołaniu Walnego znajduje się w załączniku umieszczonym na dole niniejszej strony. Agenda Walnego jest ograniczona jedynie do zatwierdzenia wymaganych dokumentów formalnych.

W „normalnym” roku intencją Zarządu jest jak najszersze propagowanie uczestnictwa Członków Stowarzyszenia w Walnym, jednak w tym roku bardziej zachęcamy do jak najszybszego przesyłania upoważnień do głosowania według wzoru dostępnego w pliku na dole niniejszej strony. Oczywiście mocodawcy mogą poprosić pełnomocnika o konkretny sposób głosowania w poszczególnych sprawach.

UPOWAŻNIENIA

Biorąc pod uwagę powyższe, Zarząd zwraca się do Członków z prośbą o przesłanie podpisanego skanu upoważnienia dla jednej z następujących osób, które potwierdziły, że będą osobiście uczestniczyły w Walnym Zebraniu PSA:

 • Wiktor Bandkowski (wiktor.bandkowski@gmail.com)
 • Witold Czechowski (wczechowski@post.pl)
 • Łukasz Delong (ldelong@wp.pl)
 • Witold Florczak (witold.florczak@aksjom.pl)
 • Arkadiusz Januszewski (arkadiusz.januszewski@gmail.com)
 • Marcin Krzykowski (marcin.krzykowski@actuary.org.pl)
 • Marcin Zwara (mzwara@gmail.com).

W razie ewentualnych pytań co do sposobu organizacji Walnego, uprzejmie prosimy o kontakt z dowolnym Członkiem Zarządu.